Investor: D-energy s.r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Zhotovení kompletní rekonstrukce kotelny divadla. Provedeny veškeré domontáže a likvidace nebezpečných odpadů, došlo k výměně zdroje tepla za kondenzační kotel Hoval o výkonu 1150 kW, výměně čerpadel a regulačních armatur. Napojení rozvodů na stávající větve. Dále byla provedena rekonstrukce plynového potrubí s nezbytnou úpravou na nově instalovaný výkon kotle. Součástí zakázky bylo též VZT rozvody pro větrání kotelny.