Investor: STRABAG a.s.
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení, zdravotechniky, plynu a solárního systému pro ZŠ. Pro svoji náročnost byla zakázka rozdělena do IV. etap. V I. a II. etapě byla realizována základní škola, jídelna s kuchyní a tělocvična. Novým zdrojem tepla pro školu, byla kaskáda dvou kondenzačních kotlů Hoval o celkovém výkonu 1150kW, por tělocvičnu byl jako zdroj použit kotel Hoval o výkonu 520kW. Pro předehřev TUV byl použit solární systém. Zakázka svou náročností vyžadovala dokonalou koordinaci s ostatními profesemi i projektanty.