Investor: Moravskoslezský kraj
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny vč. pomocných konstrukcí, upevnění, utěsnění postupů ve střešní konstrukci a provedení potřebné elektroinstalace, včetně revizí, dokladů, které jsou nezbytné k dokončení díla. Instalovaný výkon fotovoltalické elektrárny je 8 kW.