Tepelná čerpadla

TEPELNÁ ČERPADLA - tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže odebírat teplo z chladnějšího tělesa (ze země, vody či vzduchu) a přenášet jej na těleso teplejší (topná voda, vzduch v domě). K takovému přenosu tepla je pochopitelně nutné dodat energii (zpravidla elektrická energie pro pohon kompresoru), ale existují i tepelná čerpadla na absorpčním principu, která jsou poháněna pouze teplem. Rovněž existují tepelná čerpadla poháněná zemním plynem, která jsou však velice nákladná na provoz (ve srovnání s elektrickými čerpadly). V praxi se setkáme téměř výlučně s tepelnými čerpadly s kompresorem poháněným elektrickým motorem, v zásadě jde o mírně upravený chladicí stroj. Dříve se také amatérská tepelná čerpadla vyráběla ze starých chladicích zařízení.

Na tepelné čerpadlo se tedy lze dívat jako na chladničku, která ochlazuje vnější prostředí v okolí domu a dodává teplo dovnitř. Účinnost tohoto procesu se posuzuje pomocí takzvaného topného faktoru - ten udává kolik kWh tepla je vneseno do topného systému na každou kWh spotřebované elektrické energie. Topný faktor pochopitelně závisí jednak na vlastní tepelné a mechanické účinnosti daného kompresoru, ale také (a to velmi významně) na rozdílu teplot mezi místem odkud teplo bereme a místem, kam teplo dodáváme. Pokud chceme dosáhnout velký topný faktor, musíme teplo brát z co nejteplejšího zdroje (např. odpadní teplo z větracího vzduchu nebo teplo z podzemní vody) a používat topný systém s co nejnižší teplotou (např. podlahové nebo teplovzdušné vytápění).

Obvykle se topný faktor pohybuje mezi 2 až 4. Tepelné čerpadlo sice spotřebovává cennou formu energie (elektřinu), ale za to nám každou spotřebovanou kWh rozmnoží na dvoj - až čtyřnásobek. Levný provoz (0,50 až 0,25 Kč/kWh tepla) je ovšem vyvážen poměrně vysokými investičními náklady (200 000 až 300 000 Kč na rodinný domek).

Teplo lze brát ze země, z vody nebo ze vzduchu. Předává se buď do vody (při teplovodním vytápění) nebo do vzduchu (u vzduchových vytápěcích systémů nebo při rekuperačním větrání). Tepelné čerpadlo předávající teplo do topné vody je tedy možno používat s běžným ústředním vytápěním za předpokladu, že je navrženo na nižší teplotu topné vody (přibližně 55°C na vstupu a 45°C na zpětném potrubí). Zde se pozitivně uplatní výrazné snížení potřebné teploty topné vody po provedení dodatečných tepelných izolací domu. Díky výraznému snížení potřeby tepla zateplením domu dokáže zateplení domu přeměnit starý topný systém, který je projektovaný (a obvykle mírně předimenzovaný) na teplotní spád 90/70°C, na systém pro tepelné čerpadlo přijatelný. Tepelné čerpadlo se zpravidla nepoužívá jako jediný zdroj tepla. V období nejnižších teplot (nejvyšší potřebné teploty topné vody) se zpravidla přitápí elektrickým topným tělesem (přímotopným kotlem). Je to tzv. bivalentní zdroj tepla.

Ukázky referencí

Investor: SKI Klub Ústí nad Orlicí
Dokončení: 2004
Popis: Realizace vytápění objektů sportovního areálu v Říčkách v orlických horách. Zdrojem vytápění byla použita tepelná čerpadla IVT systém země/voda a podlahové vytápění.

Investor: Obec Roudnice
Dokončení: 2018
Popis: Dodávka a montáž tepelného čerpadla, rozvody ústředního vytápění a otopných těles.

Investor: Město Mšené Lázně
Dokončení: 2016
Popis: Kompletní dodávka rozvodů vytápění, tepelného čerpadla a zdravotechniky. Kombinované vytápění otopnými tělesy a podlahové.

Investor: Město Horní Jelení
Dokončení: 2017
Popis: V rámci této zakázky bylo zhotovení nového zdroje vytápění pro DPS Horní Jelení, který zahrnoval demontáž stávajících tepelných čerpadel, dodávku a montáž nových tepelných čerpadel Buderus vzduch/voda. Dále přemístění stávajícího elektrokotle, akumulační nádoby a doplňujícího zařízení včetně nové elektroinstalace strojovny.