Systémy vytápění

Teplo je možné přenášet celkem třemi způsoby:

SÁLÁNÍ (radiace) - sálavý systém vytápění je systém vytápění nejpřirozenější našemu organismu. Jsme pro něj přírodou přizpůsobeni už proto, že ke stejnému přenosu tepla dochází při působení slunečního záření. Sálání je elektromagnetické vlnění, které předává svou energii hmotným tělesům, na která „narazí“ (ohřívá je). Primárně tedy není ohříván vzduch, ale teplo je mu předáváno až zpětně od ohřátých objektů. V místnosti tak vzniká příjemné přirozené klima s teplotou vzduchu cca 19°C, ale příjemným subjektivním pocitem tepla. Typickým topidlem, které vytápí sálavým způsobem, jsou sálavá kachlová kamna. Jejich těleso předává energii vytvořenou spálením dřeva v keramickém topeništi pomocí tzv. teplosměnných ploch (kachlový nebo omítaný keramický plášť). Další možností jak získat zdravý zdroj tepla pro svůj domov je sálavý krb – topidlo, které díky použití speciálních krbových vložek a materiálů obestavby dokáže nabídnout rozumný kompromis v efektu otevřeného ohně a stále příjemném přenosu tepla sáláním. Díky nízkým povrchovým teplotám sálavých topidel je možné vytvořit ve vytápěných prostorách příznivé bezprašné klima s rovnoměrným rozložením teplot. Sálavá topidla jsou tak velmi vhodným systémem pro všechny, včetně alergiků, astmatiků a osob s náchylností k respiračním chorobám.

PROUDĚNÍ (konvekce) - tento typ je nejznámějším zástupcem předávání tepla. Jde o typický produkt dnešní zrychlené doby, kdy vítězí jednoduchá, levná, ovšem kvalitativně často kompromisní řešení na úkor těch nekompromisních a zdravých. Teplovzdušné topidlo (stále ještě většina dnes stavěných krbů) je schopno předat dostatek výkonu velmi rychle (ihned po roztopení) a díky tomu, že je značná část výkonu (50-80%) předána cirkulujícímu vzduchu, je možné vytápět i vzdálenější místa domu pomocí rozvodů ve zvukově a tepelně izolovaných kanálech. Tím ale výčet kladů končí. Veškeré toto vedení je díky otevřeným ventilačním mřížkám trvale přístupno prachu, tedy drobným nečistotám organického (např. pyly, chlupy, částečky odumřelé kůže...) i neorganického původu (např. plastová vlákna z koberců, záclon, oblečení...). Prach se v útrobách topidla i horkovzdušného vedení v době odstávky (dny, kdy se netopí celé léto) usazuje, k němu se přidává zkondenzovaná vzdušná vlhkost (voda), drobný hmyz, pavouci, ad. Po zatopení se tedy v takovém systému dějí zajímavé věci. Nepříjemný vzduch vycházející z výdechových mřížek a ventilů je důsledkem právě toho, že tato vedení není možné nijak čistit ani kontrolovat. Velmi obvyklá myšlenka vytápění dětských pokojů v patře právě teplovzdušným krbem je tedy zcela špatná. Otevřené teplovzdušné systémy jsou z těchto důvodů nevhodné zvláště pro alergiky, astmatiky, obyvatele domu s náchylností k respiračním chorobám.

VEDENÍ (kondukce) - teplovodní systém je stále aktuálnějším v době, kdy vznikají domy s podstatně nižšími tepelnými ztrátami, než bylo obvyklé dříve a zároveň také jednopodlažní objekty, kde je šíření tepla nutné na delší vodorovné vzdálenosti. Moderní akumulační teplovodní systémy pracují podobně jako akumulační kamna, tedy vytvářejí vysoký výkon na jedno přiložení a následně jej pomocí akumulace do nádrží předávají po několik dalších hodin do celého domu. Výhody kamen, sporáků a krbů s teplovodními výměníky jsou jasné – vyšší stupeň využití paliva, snadné rozvody do celého domu, možnosti kombinace s ostatními zdroji jako jsou elektrické kotle, kotle na plyn nebo solární panely se zachováním jejich automatického provozu (když netopíme dřevem, automaticky sepne kotel). Nevýhoda tohoto systému vytápění je především v nutnosti pořízení dalších prvků systému, které jistí bezpečný provoz topidla. Na trhu existuje mnoho výrobců teplovodních topenišť a dodatečných výměníků, jen málo z nich ale poskytuje skutečný komfort a kvalitu provozu a hlavně očekávanou životnost.

Ukázky referencí

Investor: PP 53, a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev TV a technologii bazénu je tepelné čerpadlo (TČ) vzduch-voda rilon Alfea Excellia o výkonu 16kW, které je instalováno v 1 PP. Bivalentním zdrojem tepla je vestavěný elektrokotel s výkonem 9 kW. Pro rozvod topné vody jsou ve strojovnách osazeny rozdělovače, ze kterých jsou vyvedeny jednotlivé okruhy pro podlahové a stěnové vytápění systému Mincore, otopná tělesa a dohřev bazénové vody.

Investor: RD Srch
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž podlahového vytápění o celkové ploše 220 m2

Investor: RD Litomyšl
Dokončení: 2013
Popis: Předmětem dodávky byly rozvody podlahového vytápění značky Mincore o celkové ploše 210 m2.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2008
Popis: Předmětem zakázky je kompletní systém podlahového vytápění v systému Universa a chladící stropy systému Universa, vč. čidel hlídání vlhkosti.

Investor: RD Horní Libchavy
Dokončení: 2014
Popis: V novostavbě přízemního domu v Libchavách bylo jako zdroj tepla a TUV instalováno tepelné čerpadlo vzduch/voda Viessmann Vitocal 222S o výkonu 8 kW. Dům je celoplošně vytápěn podlahovým topení firmy Maincor. Součesně s vytápěním naše společnost prováděla dodávku a montáž zdravotně technických instalací.

Dokončení: 2016
Popis: Novostavba rodinného domu, kde byla dodána kompletní dodávka plynového vytápění s kombinací tepelného čerpadla a solárního systému, klimatizace a zdravotechniky.

Dokončení: 2016
Popis: Novostavba rodinného domu, kde byla dodána kompletní dodávka plynového vytápění . Kombinované vytápění podlahou a otopnými tělesy.

Investor: RD Pardubice
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem dodávky bylo zhotovení systému vytápění rodinného domu. Jako zdroj vytápění slouží tepelné čerpadlo ViessmannVITOCAL 350-A, jako bivelantní zdroj je osazen plynový kondenzační kotel Viessman o výkonu 35kW. Byly provedeny hrubé rozvody vnitřní kanalizace a vodovodu.