Investor: REKON, spol. s r.o., STROJTEX
Dokončení: 2011
Popis: Provedeno snižování energetické náročnosti infrastruktury společnosti. Spočívalo ve výměně či novém vybudování systému vytápění jednotlivých výrobní hal, kanceláří a skladů. Použity kaskády plynových kotlů, teplovzdušné jednotky, otopná tělesa, registry. Nová VZT jednotka včetně vzduchovodů, výměna oken a světlíků. Pro celý podnik zhotovena nové MaR, provedena vizualizace do řídícího PC. Na zakázku byl použit operační program podnikání a inovace z evropského fondu pro regionální rozvoj.