Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2006
Popis: Plynofikace farmy Čeperka byla provedena instalací propanových nádrží o objemu 2000 l, dále byly vyhotoveny ocelové rozvody pro plynové agregáty Ermaf 70 kW.