Plynovody

Ukázky referencí

Investor: Obec Žďárky
Dokončení: 2006
Popis: Plynofikace objektu Základní školy a mateřské školy byla řešena zrušením stávajících zdrojů tepla. V objektech byly provedeny samostatné kotelny s kotly Junkers. Naše dodávka byla vč. Stavebních prací a elektroinstalací.

Investor: Královéhradecký kraj
Dokončení: 2006
Popis: Decentralizace vytápění oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou byla řešena zrušením hlavní kotelny pro všechny pavilony, byly zde zrušeny rozvody v topných kanálech. A provedena plynofikace celého areálu vybudováním samostatných kotelen v objektech nemocnice (dětské oddělení, interna, hlavní budova, vrátnice). Byly zde využity kondenzační kotle značky HOVAL, dodávka provedena vč. veškerých stavebních úprav společně s měřením a aregulací.

Investor: Obec Telecí
Dokončení: 2005
Popis: Plynofikace objektu Základní školy a mateřské školy byla řešena zrušením stávajících zdrojů tepla na pevná paliva. V objektech byly provedeny samostatné kotelny s kotly Viadrus. Naše dodávka byla vč. Stavebních prací a elektroinstalací.

Investor: BV elektronik s.r.o.
Dokončení: 2005
Popis: Plynofikace a vytápění areálu Dukelská, Holice byla řešena instalací plynových kotlu Thermona, otopnými tělesy a teplovzdušnými jednotkami značky GEA.

Investor: Filogroup a.s.
Dokončení: 2005
Popis: Plynofikace 3.NP budovy přádelny, připojení VZT jednotky

Investor: Obecní úřad Oldříš u Poličky
Dokončení: 2004
Popis: Plynofikace, ústřední vytápění, kotelny ZŠ a MŠ.

Investor: Obec Pomezí u Poličky
Dokončení: 2004
Popis: Plynofikace,ústřední vytápění,kotelny 114 kW v ZŠ a MŠ.

Investor: ČOV Hradec nad Svitavou
Dokončení: 2003
Popis: Naše společnost prováděla na této zakázce plynofikaci objektu a ústřední vytápění.

Investor: OÚ Borová u Poličky
Dokončení: 2003
Popis: Plynofikace objektů ZŠ, MŠ, Hosp. pavilon, Klub seniorů, instalace plynových kotlů a otopných těles.

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2003
Popis: Rekonstrukce plynovodu - zemní plyn, MaR farmy Rybník u České Třebové.