Plynovody

Ukázky referencí

Investor: ČR - Státní správa hmotných rezerv
Dokončení: 2003
Popis: Naše společnost prováděla na této zakázce prováděla plynofikaci a rozvody TUV.

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2004
Popis: Plynofikace areálu Gigant Smiřice - rozvody zemního plynu a plynofikace hal.

Investor: TESLA CZ s.r.o. Pardubice
Dokončení: 2002
Popis: Průmyslový plynovod, kotelna 0,5 MW, teplovzdušné vytápění a rekonstrukce ÚT.

Investor: ISŠT Vysoké Mýto
Dokončení: 2002
Popis: Plynofikace dílen NTL plynovod, ústřední vytápění.

Investor: Obec Chornice
Dokončení: 2001
Popis: Plynofikace, ÚT a kotelna 0,5 MW.

Investor: OÚ Rychnov na Moravě
Dokončení: 2001
Popis: Plynofikace, kotelna 0,4 MW, ústřední vytápění ZŠ.

Investor: Obec Sruby
Dokončení: 2001
Popis: Plynofikace,kotelna 110 kW.

Investor: STORY Design s.r.o. Litomyšl
Dokončení: 2000
Popis: Plynofikace, ústřední vytápění provozu Osík.

Investor: Lesní společnost HK a.s.
Dokončení: 1999
Popis: Plynofikace provozních objektů Vysoké Chvojno.

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 1998
Popis: Plynofikace farmy Janov.