Investor: PKS stavby a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Revitalizace historické budovy regionálního muzea spočívala v kompletní dodávce a montáži topení a plynu a vypracování realizační PD. Plynová teplovodní kotelna byla tvořena třemi do kaskády zařazenými kondenzačními kotli Baxi o celkovém výkonu 135 kW. Kotelna byla zvolena v půdních prostorech. Pro svou náročnost a požadavky památkářů bylo topení provedeno z uceleného systému MAINCOR s dlouho životností. Páteřní rozvody a rozvody k tělesům byly provedeny z vícevrstvého pastového potrubí spojovaného lisováním, pro podlahové topení bylo použito plastového potrubí s kyslíkovou bariérou. Náročné bylo též provedení plynovodu od přípojky ke spotřebičům, kde muselo dojít ke skloubení nových pravidel TPG a požadavkům památkářů.