Investor: Chládek a Tintěra a.s.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem díla je vybudování nových zdrojů vytápění ubytovacího zařízení ve Svitavách. Jako zdroj vytápění pro ubytovací část objektu jsou osazeny dva kondenzační kotle BAXI LUNA Duo-Tec MP 1.50 o celkovém výkonu 90 kW. Ubytovací část objektu je vytápěna systémem otopných těles v kombinaci s podlahovým vytápěním s bytovými rozdělovači včetně měřičů tepla a regulaci vytápění. Provozní část objektu včetně restaurace je vybavena kondenzačním kotlem BAXI LUNA Duo-tec MP 1.50 o výkonu 45 kW. Tato část objektu je vytápěna otopnými tělesy. Součástí dodávky je i provedení kompletního rozvodu zdravotechnických zařízení včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů.