Rozvody vytápění

Ukázky referencí

Investor: Chládek a Tintěra a.s.
Dokončení: 2016
Popis: Provedení rekonstrukce stávající výměníkové předávací stanice, dodávka a montáž výměníkové stanice Systherm včetně související regulace MaR a připojení na dálkový systém ovládání a řízení. Realizace proběhla za provozu v minimální možné odstávce 2 dnů.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Kompetní dodávka rozvodů vytápění a chlazení v obchodním centru Kaufland v Lanškrouně. Systém podlahového vytápění a současně chlazení od výrobce Rehau je instalován na celé ploše OC cca 3 600 m2. Na této ploše je manontováno více než 15 000 m potrubí Rautherm S. Dále byli provedeny veškré rozvody ocelovým svařovaným potrubím, storovna rozvodů tepla chladu včetně izolací a oplechování.

Investor: Jež spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: V novostavbě administrativní budovy v Loděnici byl jako zdroj tepla a teplé užitkové vody namontován plynový kondenzační kotel Viessmann Vidodens 200 - 35 kW. Vytápění objektu je řešeno kombinací podlahového topení a deskových otopných těles. Veškeré rozvody v objektu byli provedeny vícevrstvým potrubím AlPex firmy Maincor spojované radiálním systémem lisování. Regulace vytápění je provedeno systémem řízení dle venkovní i vnitřní teploty systémem Viessmann.

Investor: BILLA spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Pro společnost Billa naše firma prováděla celkovou rekonstrukci kotelny prodejny v Jihlavě včetně celkových stavebních úprav nového plynovodu a elektroinstalace. Současně s kotelnou byla prováděna celková rekonstrukce vytápění prodejny. Prodejní plocha je vytápěna nově istalovanými teplovzdušnými jednotkami a dveřními clonami Gea Liberec. Rozvody vytápění jsou provedeny systémem lisované uhlíkové ocele Viega Presstabo bez nutnosti svařování plamenem.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Kompetní dodávka rozvodů vytápění a chlazení v obchodním centru Kaufland ve Vrchlabí. Systém podlahového vytápění a současně chlazení od výrobce Rehau je instalován na celé ploše OC cca 3 900m2. Na této ploše je manontováno více než 17 000m potrubí Rautherm S. Dále byli provedeny veškeré rozvody ocelovým svařovaným potrubím, storovna rozvodů tepla chladu včetně izolací a oplechování.

Investor: D-energy s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Předmětem díla je provedení výměny radiátorových ventilů a čerpadel na objektech města Nymburk za účelem snížení energetické náročnosti budov. Jedná se o budovy nemocnice, ZŠ Komenského, polikliniky, ZŠ RAF, plaveckého bazénu, gymnázia, městské knihovny Š.J.Komenského, městského úřadu a MŠ Karla Čapka.

Investor: Podzimek a synové s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: V rámci novostavby multifunkčí budovy sportoviště TJ Praha ve Vysočanech naše společnost prováděla instalaci vytápění. Veškeré rozvody v objektu byli prováděny meděnným potrubím, otopná tělesa Korado. Zdrojem vytápění byli použity dva kondenzační kotle Buderus GB 162 každý o výkonu 45 kW.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Dodávka plynovodní přípojky, vnitřních plynovodů a teplovodního vytápění obchodního centra. V každém obchodě jsou umístěny plynové kondenzační kotle Buderus GB162, rozvody vytápění systémem Viega Presstabo s otopnými tělesy v zázemí a VZT jednotkami na prodejní ploše.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Kompetní dodávka rozvodů vytápění a chlazení v obchodním centru Kaufland v Rychnově nad Kněžnou. Systém podlahového vytápění a současně chlazení od výrobce Rehau je instalován na celé ploše OC cca 4 000m2. Na této ploše je manontováno více 18 000m potrubí Rautherm S. Realizace byla prováděna vzhledem ke krátkému temínu výstavby 1 týden.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro bytový dům o 105 bytech. Zdrojem tepla pro vytápění a rozvod TUV je výměníková stanice napojená na EOP. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v přízemí, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry. Řešeny KZ koupelen dle požadavků koncových zákazníků.