Rozvody vytápění

Ukázky referencí

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Obchodní centrum je vytápěno pomocí VZT jednotek a otopných těles v zázemí v každém obchodě, od zdroje tepla - předávací výměníková stanice jsou rozvody provedeny lisovanou technologií uhlíkové ocele Viega Presstabo.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro administrativní budovu s obchody. Zdrojem tepla pro vytápění a rozvod TUV je výměníková stanice napojená na EOP. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v suterénu, stoupačky v instalačních šachtách. Na patrech a v obchodech osazeny měřiče tepla a vodoměry pro nezávislé měření jednotlivých uživatelů.

Investor: PLS Invest s.r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž rozvodů vytápění objektu včetně uvedení do provozu celého systému.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Obchodní centrum je vytápěno pomocí VZT jednotek a otopných těles v zázemí v každém obchodě,od zdroje tepla - předávací výměníková stanice jsou rozvody provedeny lisovanou technologií uhlíkové ocele Viega Presstabo.

Investor: Galerie hlavní města Prahy
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž rozvodů vytápění objektu potřebných k uvedení do provozu celého systému.

Investor: PKS INPOS a.s.
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž rozvodů chlazení výrobní haly firmy Rehau v Jevíčku byli provedeny potrubím výrobce Rehau - typ Rautherm o průměrech d20 - d125 . Veškeré rozvody byli opatřeny kaučukovou parotěsnou izolací Armaflex.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro 72 bytů bytového domu. Zdrojem tepla pro vytápění a rozvod TUV je výměníková stanice napojená na EOP. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v přízemí, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry.Řešeny KZ koupelen dle požadavků koncových zákazníků.

Investor: První litomyšlská stavební a.s.
Dokončení: 2010
Popis: V historické budově galerie "" Dům u Jonáše"" byla provedena rekonstrukce výměníkové stanice ÚT, výtápění a zdravotechniky. Zakázka byla specifická tím, že se objekt nachází v památkové zóně a nebylo možné použít standartních postupů a navíc byl limitován velmi krátkou lhůtou realizace. (pouhých 40 dní).

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro 72 bytů bytového domu. Zdrojem tepla pro vytápění a rozvod TUV je výměníková stanice napojená na EOP. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v přízemí, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry.Řešeny KZ koupelen dle požadavků koncových zákazníků.

Investor: První Vysokomýtská stavební společnost s r.o.
Dokončení: 2009
Popis: dodávka a montáž plynovodu , ústředního vytápění, vzduchotechniky, měření a regulace kotelny - včetně elktroinstalace , dodávka a montáž čerpadel, regulačních a termostatických ventilů a term. Hlavic s celkovým zaregulováním topné soustavy