Rozvody vytápění

Ukázky referencí

Investor: Brück AM, spol. s r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Dodávka a montáž rozvodů ÚT, ZTI, plynoinstalací, dešťových svodů, dodávka technologických a vysokotlakých rozvodů vody a rozvodů chlazení v halách Kovárny a řezání - Brück AM

Investor: První Vysokomýtská stavební společnost s r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Dodávka a montáž ústředního vytápění Bytových domů Pardubice - Trnová II.-Bytové domy - B1,C1,C1B,A1,C1C,C2,B2-

Investor: PROKAT invest s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Dodávka a montáž ústředního vytápění a chlazení -objektu hotel BUDWEIS v Českých Budějovicích. V ojektu hotelu byli provedeny rozvody ocelovým svařovaným potrubím d15 - d100 optařené parotěsnou izolací. -

Investor: RGS-Stavební společnost, s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Dodávka a montáž ÚT a zdravotechnických instalací v nemocnici RK - RDG a chirurgie

Investor: První litomyšlská stavební a.s.
Dokončení: 2008
Popis: Dod.a montáž ÚT a výměníkové stanice, MaR v ZŠ Nové Město na Moravě

Investor: MTS Group s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Dodávka a montáž zdravotechnických instalací, kotelny, rozvodů plynu ÚT a MaR

Investor: Střední zahradnická škola Litomyšl
Dokončení: 2008
Popis: V areálu střední školy byla provedena kompletní výměna rozvodů vytápění včetně zdrojů tepla, plynové kotle Therm, stávající litinová tělesa byla repasována, opatřena novým nástřikem a zpětně využita. Současně proběhla dodávka nových radiátorových ventilů včetně termostatických hlavic a zaregulování celého objektu.

Investor: PAVEX CZ
Dokončení: 2005
Popis: Rekonstrukce plynovodního potrubí a montáž jednotek v areálu firmy PAVEX.

Investor: FOXCONN CZ, s.r.o.
Dokončení: 2004
Popis: Úprava výměníkové stanice haly M 11 na letní provoz.

Investor: VČP Litomyšl
Dokončení: 1999
Popis: Rekonstrukce vytápění provozních objektů.