Vytápění průmyslových objektů

Volba zdroje tepla pro průmyslový objekt je závislá na potřebném výkonu zdroje a na druhu paliva, které je v dané lokalitě dostupné v dostatečném množství. Důležitým faktorem je i charakter budovy a provozu. Výkon se obvykle pohybuje v rozmezí desítek kW až do cca 2 MW. Teplo je využíváno pro vytápění a přípravu teplé vody. Samostatnou kapitolou je teplo pro technologické a výrobní účely. Pro zajištění tepla pro vytápění a přípravu teplé vody jsou využívány zejména tyto typy kotlů: kotle na uhlí, kotle na pěstovanou biomasu (obilí, olejniny, energetické dřeviny a traviny), kotle na odpadní biomasu (odpad z živočišné nebo rostlinné výroby, z dřevařské výroby jako např. pelety nebo z lesní výroby, např. štěpka), kotle na zemní plyn nebo na topný olej.

Dalším zdrojem vytápění v průmyslových objektech může být centrální zásobování teplem, nástěnná nebo stropní lokální topidla většinou s připojením na zemní plyn, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky (kde je dominantním palivem pro pohon kogenerace zemní plyn). Kogenerační jednotky jsou většinou doplněny sekundárními energetickými zdroji.

Při návrhu zdroje vytápění v těchto objektech je důležitá současnost odběru tepla a teplé vody, u teplé vody i nárazovost a špičkový odběr. Významnou roli v energetické bilanci průmyslových objektů hraje rekuperace tepla ze vzduchu, případně z odpadní vody a technologií. Odpadní teplo může být významnou složkou úspor. 

Ukázky referencí

Investor: PKS stavby a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Revitalizace historické budovy regionálního muzea spočívala v kompletní dodávce a montáži topení a plynu a vypracování realizační PD. Plynová teplovodní kotelna byla tvořena třemi do kaskády zařazenými kondenzačními kotli Baxi o celkovém výkonu 135 kW. Kotelna byla zvolena v půdních prostorech. Pro svou náročnost a požadavky památkářů bylo topení provedeno z uceleného systému MAINCOR s dlouho životností. Páteřní rozvody a rozvody k tělesům byly provedeny z vícevrstvého pastového potrubí spojovaného lisováním, pro podlahové topení bylo použito plastového potrubí s kyslíkovou bariérou. Náročné bylo též provedení plynovodu od přípojky ke spotřebičům, kde muselo dojít ke skloubení nových pravidel TPG a požadavkům památkářů.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Novostavba apartmánového domu Chata Sněžka v Peci pod Sněžkou je celoplošně vytápěna podlahovým vytápěním firmy Maincor, včetně bytových rozvaděčů a měřičů tepla. V rámci komforu vytápění je možné jendnotlivé místnosti v každém apartmánu samostatně regulovat na požadovanou teplotu prostorovými termostaty. Zdrojem vytápění je dvojice kondenzačních kotlů Buderus GB 112 každý o výkonu 49 kW.

Investor: Merit Bau CZ a.s.
Dokončení: 2009
Popis: Kompletní dodávka a montáž podlahového topení systému Uponor a zdravotechnických instalací pro nově vybudovanou skladovací halu firmy KaS. Zdrojem tepla bylo TČ, celková plocha podlahového topení je 970 m2 a je zde namotáno 7600 m potrubí.

Investor: KOBLA, spol s r.o.
Dokončení: 2009
Popis: V rámci přístavby a rekonstrukce Domova pro seniory v Polici nad Metují naše společnost relizovala celkovou dodávku rozvodů vody a kanalizace včetně dodávky zařizovacích předmětů a nové vytápění které bylo napojeno na stávající zmodernizovanou kotelnu ,kombinací otopných těles a podlahového vytápění firmy Maincor.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2016
Popis: Kompletní dodávka a montáž vytápění a plynofikace montážní haly Story Design v Litomyšli. K vytápění kanceláří byly namontovány otopná tělesa, ve výrobních halách byly instalovány sálavé stropní panely ZEHNDER a plynové agregáty ROBUR.

Dokončení: 2016
Popis: V rámci této zakázky naše společnost realizovala rekonstrukci vytápění a zdravotechnických instalací v prodejne PENNY

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Novostavba apartmánového domu Kovárna v Peci pod Sněžkou je celoplošně vytápěna podlahovým vytápěním firmy Rehau, včetně bytových rozvaděčů a měřičů tepla. V rámci komforu vytápění je možné jendnotlivé místnosti v každém apartmánu samostatně regulovat na požadovanou teplotu prostorovými termostaty. Zdrojem vytápění je dvojice kondenzačních kotlů Baxi každý o výkonu 49 kW.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2016
Popis: Kompetní dodávka rozvodů vytápění a chlazení v obchodním centru Kaufland ve Vrchlabí.Systém podlahového vytápění a současně chlazení od výrobce Rehau je instalován na celé ploše OC cca 3 900m2, na této ploše je manontováno více než 17 000m potrubí Rautherm S. Dále byli provedeny veškré rozvody ocelovým svařovaným potrubím, storovna rozvodů tepla chladu včetně izolací a oplechování.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Obchodní centrum je vytápěno pomocí VZT jednotek a otopných těles v zázemí v každém obchodě od zdroje tepla. V každém jednotlivém obchodě byly provedeny rozvody pro sociální zařízení a rozvody požární vody.

Dokončení: 2016
Popis: V rámci této zakázky naše společnost realizovala kompletní remodeling objektu bývalé prodejny BILLA na prodejnu PENNY. Jednalo se o kompletní generální dodávku.