Vytápění průmyslových objektů

Volba zdroje tepla pro průmyslový objekt je závislá na potřebném výkonu zdroje a na druhu paliva, které je v dané lokalitě dostupné v dostatečném množství. Důležitým faktorem je i charakter budovy a provozu. Výkon se obvykle pohybuje v rozmezí desítek kW až do cca 2 MW. Teplo je využíváno pro vytápění a přípravu teplé vody. Samostatnou kapitolou je teplo pro technologické a výrobní účely. Pro zajištění tepla pro vytápění a přípravu teplé vody jsou využívány zejména tyto typy kotlů: kotle na uhlí, kotle na pěstovanou biomasu (obilí, olejniny, energetické dřeviny a traviny), kotle na odpadní biomasu (odpad z živočišné nebo rostlinné výroby, z dřevařské výroby jako např. pelety nebo z lesní výroby, např. štěpka), kotle na zemní plyn nebo na topný olej.

Dalším zdrojem vytápění v průmyslových objektech může být centrální zásobování teplem, nástěnná nebo stropní lokální topidla většinou s připojením na zemní plyn, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky (kde je dominantním palivem pro pohon kogenerace zemní plyn). Kogenerační jednotky jsou většinou doplněny sekundárními energetickými zdroji.

Při návrhu zdroje vytápění v těchto objektech je důležitá současnost odběru tepla a teplé vody, u teplé vody i nárazovost a špičkový odběr. Významnou roli v energetické bilanci průmyslových objektů hraje rekuperace tepla ze vzduchu, případně z odpadní vody a technologií. Odpadní teplo může být významnou složkou úspor. 

Ukázky referencí

Investor: Vodňanská drůbež a.s.
Dokončení: 2017
Popis: V areálu firmy Vodňanská drůbež na Vrchovině došlo k plynofikaci a k výměně tepelných zdrojů. Byly namontovány 2x plynový kotel do 200kW, 2x plynový kotel od 200kW a plynové jednotky Lersen.

Investor: STRABAG a.s.
Dokončení: 2017
Popis: Ve Vamberku ve firmě PEWAG došlo k plynofikaci a vytápění výrobní haly.

Investor: CZSH stavební s.r.o.
Dokončení: 2016
Popis: Kompletní dodávka rozvodů plynového vytápění, plynových kotlů a rozvody nízkotlakého plynovodu ke spotřebičům. Vytápění v bytovém domě otopnými tělesy.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2016
Popis: Kompletní dodávka a montáž vytápění a plynofikace montážní haly Story Design v Litomyšli. K vytápění kanceláří byly namontovány otopná tělesa, ve výrobních halách byly instalovány sálavé stropní panely ZEHNDER a plynové agregáty ROBUR.

Investor: přístavba Hemže
Dokončení: 2015
Popis: V rámci této zakázky naše společnost realizovala rozšíření vytápění v zázemí lakovny. Byl osazen teplovzdušný agregát Lersen 35 kW.

Investor: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Dokončení: 2014
Popis: Plněním veřejné zakázky byla kompletní dodávka a montáž systému klimatizace části aministrativních prostor objektu. Jako zdroj chlazení jsou instalovány dvě venkovní jednotky LG MU3M19 UEZ s celkovým chladícím výkonem 12,6 kW a šest vnitřních jednotek MS05SQ NWO o celkovém výkonu 9 kW.

Investor: FINAPRA a.s.
Dokončení: 2014
Popis: Teplovzdušné vytápění průmyslové haly o instalováném výkonu jednotek cca 900kW. Jednotky jsou napojeny na plynovou kogenarační jednotku o výkonu 5 MW nebo záložní plynový kotel.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2013
Popis: V rámci rekonstrukce osmipodlažního domu v Praze Revoluční ulici naše společnost prováděla výměnu rozvodů topení a chlazení včetně dodávky topnýcha a chladících jednotek Gea Liberec, tyto jednotky na základě řízení regulace zajišťují požadovanou teplotu ve všech částech objektu.

Investor: STRABAG a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Z důdou přístavby expedičních skladů výrobce komponentů pro automobily fa. Brose v Kopřivnici byla vybudována nová plynová kotelna. Instalovány byli dva kondenzační kotle Rendamax R606 o výkonu 950 kW.Kotelna byla zřízena jako plně automatická včetně moderních technologií úpravy a doplňování vody firmy Reflex.Vatápění skladů bylo zajišťováno teplovoními podstropními jednotkami výrobce Gea Liberec.

Investor: CRESCON, a.s.
Dokončení: 2012
Popis: Rekonstrukce vytápění průmyslové haly, jako zdroj vytápění slouží horkovodní předávací stanice, která je připojená na nový rozvod vytápění a teplovzdušné jednotky. Instalovaný výkon zdroje cca 400 kW.