Vytápění průmyslových objektů

Volba zdroje tepla pro průmyslový objekt je závislá na potřebném výkonu zdroje a na druhu paliva, které je v dané lokalitě dostupné v dostatečném množství. Důležitým faktorem je i charakter budovy a provozu. Výkon se obvykle pohybuje v rozmezí desítek kW až do cca 2 MW. Teplo je využíváno pro vytápění a přípravu teplé vody. Samostatnou kapitolou je teplo pro technologické a výrobní účely. Pro zajištění tepla pro vytápění a přípravu teplé vody jsou využívány zejména tyto typy kotlů: kotle na uhlí, kotle na pěstovanou biomasu (obilí, olejniny, energetické dřeviny a traviny), kotle na odpadní biomasu (odpad z živočišné nebo rostlinné výroby, z dřevařské výroby jako např. pelety nebo z lesní výroby, např. štěpka), kotle na zemní plyn nebo na topný olej.

Dalším zdrojem vytápění v průmyslových objektech může být centrální zásobování teplem, nástěnná nebo stropní lokální topidla většinou s připojením na zemní plyn, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky (kde je dominantním palivem pro pohon kogenerace zemní plyn). Kogenerační jednotky jsou většinou doplněny sekundárními energetickými zdroji.

Při návrhu zdroje vytápění v těchto objektech je důležitá současnost odběru tepla a teplé vody, u teplé vody i nárazovost a špičkový odběr. Významnou roli v energetické bilanci průmyslových objektů hraje rekuperace tepla ze vzduchu, případně z odpadní vody a technologií. Odpadní teplo může být významnou složkou úspor. 

Ukázky referencí

Investor: ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Provedena výměna zdroje tepla společnosti.Novým zdrojem tepla byla kaskáda dvou kondenzačních kotlů Hoval o celkovém výkonu 500 kW. Jednotlivé objekty byly vytápěny dle výrobního zaměření, plynové zářiče, teplovzdušné jednotky, otopná tělesa, registry. Součástí bylo zhotovení nových areálových rozvodů plynu vč. regulačních skříní před objekty. Pro celý podnik zhotovena nové MaR, provedena vizualizace do řídícího PC. Na zakázku byl použit operační program podnikání a inovace z evropského fondu pro regionální rozvoj. Zakázka byla provedena bez omezení výrobního provozu společnosti.

Investor: První litomyšlská stavební a.s.
Dokončení: 2008
Popis: Přeložení potrubí ústředního vytápění v halách 515 a 516 spol. Korado a.s. Česká Třebová, dodávka a montáž středního vytápění v halách 515 a 516

Investor: FOXCONN CZ, s.r.o.
Dokončení: 2007
Popis: Výtápění zahořovacích komor v rámci výroby počítačových monitorů ve společnosti Foxconn byli realizovýny rozvody v této době novým systémem Viega presstabo bez nutnosti svařování a istalace teplovzdušných jednotek Gea Liberec.

Investor: Excalibur Army s.r.o., Praha
Dokončení: 2006
Popis: Výrobní hala společnosti Excalibur Army v Přelouči o rozloze 6000 m2 vytápěna plynovými teplovzdušnými agregáty GEA. Pro administrativní část haly byla zhotovena plynová kotelna s teplovodním vytápěním otopnými tělesy.)

Investor: P - SYSTEMS s.r.o.
Dokončení: 2006
Popis: Novostavba výrobní haly společnosti P - SYSTEMS s.r.o. ve Vysokém Mýtě je vytápěna plynovými sálavými panely značky Lersen o celkovém výkonu 400 kW. Administrativní část haly je vytápěna plynovým kotlem a otopnými tělesy Korado. Dodávka našich prací byla vč. ZTI.

Investor: FOXCONN CZ, s.r.o.
Dokončení: 2006
Popis: Ústřední vytápění haly M 12 firmy Foxconn Pardubice. Hala M12 vytápěna nově instalovynými teplovzdušnými jednotkami GEA o celkovém výkonu 540 kW. V objektu byly provedeny rozvody vytápění včetně izolací a napojení na stávající rozvod vytápění.

Investor: FOXCONN CZ, s.r.o.
Dokončení: 2002
Popis: Vytápění haly M 11a M 8, rozvody ÚT a dodávka vratových clon.

Investor: Jež spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Revitalizace administrativní budovy v Berouně se skládala z kompletní dodávky a montáž topení, zdravotechniky a plynovodu. Zdrojem tepla je nově vybudovaná plynová kotelna s třemi kondenzačními kotli Wessex Modumax o jmenovitém výkonu 200 kW. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v suterénu, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry. Náročnost projektu spočívala v dodřžení požadavku architektů na koncové designové prvky.

Investor: SAVOS
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem dodávky je zhotovení vytápění školícího střediska společnosti STORY DESIGN Litomyšl. Jako zdroj vytápění slouží nástěnný kotel THERMONA THERM.28 KD.A. v kombinaci s otopnýmy tělesy a konvektory.

Investor: CZSH stavební s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Kompletní dodávka a montáž vytápění včetně ohřevu teplé vody pro bytový dům se 17 bytovými jednotkami v Litomyšli. Jako zdroj tepla je realizována kaskádová kotelna s dvěmi kondenzačními kotli BAXI o jmenovitém výkonu do 50kW a centrální ohřev teplé vody pomocí nepřímo ohřívaného zásobníku TUV Dražice o objemu 400 l. Bytové jednotky mají samostatné měření spotřeby tepla pomocí měřičů Meibes, rozvody topení jsou zhotoveny z vícevrstvého plastového potrubí, otopnou plochu tvoří desková tělesa Korado. -3,3 - 14,9 kW