Vytápění průmyslových objektů

Volba zdroje tepla pro průmyslový objekt je závislá na potřebném výkonu zdroje a na druhu paliva, které je v dané lokalitě dostupné v dostatečném množství. Důležitým faktorem je i charakter budovy a provozu. Výkon se obvykle pohybuje v rozmezí desítek kW až do cca 2 MW. Teplo je využíváno pro vytápění a přípravu teplé vody. Samostatnou kapitolou je teplo pro technologické a výrobní účely. Pro zajištění tepla pro vytápění a přípravu teplé vody jsou využívány zejména tyto typy kotlů: kotle na uhlí, kotle na pěstovanou biomasu (obilí, olejniny, energetické dřeviny a traviny), kotle na odpadní biomasu (odpad z živočišné nebo rostlinné výroby, z dřevařské výroby jako např. pelety nebo z lesní výroby, např. štěpka), kotle na zemní plyn nebo na topný olej.

Dalším zdrojem vytápění v průmyslových objektech může být centrální zásobování teplem, nástěnná nebo stropní lokální topidla většinou s připojením na zemní plyn, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky (kde je dominantním palivem pro pohon kogenerace zemní plyn). Kogenerační jednotky jsou většinou doplněny sekundárními energetickými zdroji.

Při návrhu zdroje vytápění v těchto objektech je důležitá současnost odběru tepla a teplé vody, u teplé vody i nárazovost a špičkový odběr. Významnou roli v energetické bilanci průmyslových objektů hraje rekuperace tepla ze vzduchu, případně z odpadní vody a technologií. Odpadní teplo může být významnou složkou úspor. 

Ukázky referencí

Investor: PLS Invest s.r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž deskových otopných těles Korado.

Investor: Zdeněk Solar
Dokončení: 2013
Popis: Požadavek investora na vytápění prostor obchodního zázemí a show-roomu firmy Bohemia Crystal byl použít podokení podlahové konvektory.Byli instalovány na míru vyrobená otopná kovnektorová tělesa firmy Minib,z této realizace je webových stránkách výrobce umístěno instruktážní video. Regulace teploty v jednotlivých částech objektu je pomocí systému Danfoss Living.

Investor: První litomyšlská stavební a.s.
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a plynu pro bytový dům. Plynová teplovodní kotelna se dvěmi kondenzačními kotli Baxi o výkonu 2x 45kW s děleným odkouřením, vytápěla jednotlivé byty. Pro ležaté rozvody bylo použito ocelového potrubí, rozvody v podlahách k tělesům byly zhotoveny z vícevrstvého platového potrubí systému Maincor. Ohřev TUV centrální ze zásobníku Dražice o objemu 500l v kotelny, na vstupech před byty osazeny měřiče tepla.Provedena plynová přípojka, včetně vystrojení HUP a rozvodu až ke spotřebičům.

Investor: Střední zahradnická škola Litomyšl
Dokončení: 2007
Popis: V areálu střední školy byla provedena kompletní výměna rozvodů vytápění včetně zdrojů tepla, plynové kotle Therm, stávající litinová tělesa byla repasována, opatřena novým nástřikem a zpětně využita. Současně proběhla dodávka nových radiátorových ventilů včetně termostatických hlavic a zaregulování celého objektu.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: V rámci rekonstrukce a přístavby výrobního závodu společnosti Continental v Trutnově naše společnost prováděla kompletní dodávku rozvodů vytápění a chlazení. Rozvody byli ocelové svařované a desková otopná tělesa Korado.

Investor: Artmány Jánské lázně s.r.o.
Dokončení: 2018
Popis: V Apartmánový objekt je vytápěný centrálním výměníkem a jsou osazena desková tělesa.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení, zdravotechniky a plynu pro výrobní haly společnosti - investor je stálým partnerem. Jednotlivé haly jsou vytápěny kaskádou dvou kondenzačních kotlů značky Thermona 50FT o jmenovitém výkonu 50kW, ohřev TUV je centrální z kotelny, rozvody topení teplovodním systémem sálavých zavěšených panelů společnosti Zehnder. Provedení a vybavení sociálních zařízení pro zaměstnance, rozvody ZTI k technologiím výroby. Provedené práce prováděny za provozu bez většího zásahu či omezení chodu výroby.

Investor: Reistav s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Dodávka vytápění přístavby výrobní haly firmy Baumüller ve Skalici nad Svitavou instalovanými sálavými panely Radi-Heat o výkonu 40kW a plynovými jednotkami Gea Liberec. Součástí dodávky byla realizace plynovodů, dále teplovodního vytápění adminisrativní části haly a vzduchotechniky.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Předmětem byla nová instace teplovodního vytápění administartivní budovy a 4 ks sálavých plynovodních zářičů typu Larsen, výrobní haly Boco Pardubice.

Investor: STRABAG a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Z důdou přístavby expedičních skladů výrobce komponentů pro automobily fa. Brose v Kopřivnici byla vybudována nová plynová kotelna. Instalovány byli dva kondenzační kotle Rendamax R606 o výkonu 950 kW.Kotelna byla zřízena jako plně automatická včetně moderních technologií úpravy a doplňování vody firmy Reflex. Propojovací můstky jednotlivých skladů byli z důvodu nedostatku místa a plošného porytí teplem vytápěny teplovodními podstropními sálavými panely každý o výkonu 3,6 kW od firmy Kotrbatý.