Investor: Strabag
Dokončení: 2014
Popis: Předmětem dodávky bylo provedení podtlakové dešťové kanalizace pro odvodnění střechy o ploše 4731 m2. Dále provedení rozvodů ZTI včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů. Součástí dodávky bylo i provedení kompletního rozvodu požární vody včetně osazení nástěnných hydrantových skříní s vystrojením.