Zdravotechnické instalace

ZDRAVOTECHNIKA - zdravotechnika se většinou skrývá pod zkratkou ZTI - zdravotně technické instalace. Jedná se především o montáž rozvodů vody a kanalizace, instalaci zařizovacích předmětů a patří sem i různé opravy, rekonstrukce a další činnosti související s touto oblastí. Většinou jde o tyto činnosti montážních firem:

  • výstavba a rekonstrukce rozvodů ZTI v bytových i nebytových objektech
  • rozvody studené vody - ležaté, stoupací, bytové
  • rozvody teplé užitkové vody a cirkulace TUV - ležaté, stoupací, bytové
  • kanalizační a odpadní rozvody - ležaté a stoupací
  • dešťové vnitřní svody
  • rozvody požární vody
  • vnitřní plynové rozvody – ležaté, stoupací, bytové
  • domovní a bytové vodoměry pro studenou a teplou vodu včetně plombování
  • domovní mechanické filtry pro studenou vodu se zpětným proplachem
  • zařizovací předměty – WC, umyvadla, vany, sprchy (i kompletní renovace bytových jader)

Rekonstrukce či vybudování nové ZTI zahrnuje dodávky a montáže, potřebné stavební úpravy, povinné revize a zkoušky včetně zajištění rozborů vody před uvedením zdravotechniky do trvalého provozu.

Ukázky referencí

Investor: U VINICE s.r.o.
Dokončení: 2017
Popis: Zdrojem tepla je výměníková stanice. Jednotlivé byty jsou osazeny otopnými tělesy.

Investor: PROKAT invest s.r.o.
Dokončení: 2019
Popis: Kompletní dodávka a montáž vnitřních rozvodů zdravotechnických instalací v bytovém domě včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: V rámci rekonstrukce a přístavby výrobního závodu společnosti Continental v Trutnově naše společnost prováděla kompletní dodávku rozvodů vntřní a venkovní kanalizace a vodovodu včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Kompletní dodávka a montáž rozvodů vody pro nově realizované stání pro krávy. Dopojení pítek a napojení na technologii zásobení pitnou vodou.

Investor: CZSH stavební s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Na bytovém domě Trnová v Pardubicích byla provedena kompletní dodávka a montáž zdravotechniky.

Investor: Apartmány Jestřáb s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Kompletní dodávka a montáž zdravotechniky a ústředního vytápění v Apartánech Jestřáb.

Investor: ABM REAL a.s.
Dokončení: 2015
Popis: Ve Špindlerově Mlýně při rekonstrukci hotelu GRAND byla provedena realizace zdravotechniky, ústředního vytápění a plynovodu