Hotel Grand, Špindlerův Mlýn

Ukončili jsme stavbu ve Špindlerově Mlýně „Hotel Grand“, kde jsme prováděli instalaci nového plynovodu, realizaci vytápění a instalaci zdravotechniky.