Nový automobil

Naše společnost zakoupila nové montážní vozidlo, které bude používat náš servisní technik.