Kotle na LTO

KOTLE NA LEHKÉ TOPNÉ OLEJE (LPG) - pokud bydlíte v místech, kde není možné zavést zemní plyn, bude pro vás výhodným řešením vytápět domácnost pomocí LPG, tedy pomocí zkapalněného plynu. Má vysokou výhřevnost, nízké pořizovací náklady a v porovnání s vytápěním elektřinou tak můžete ušetřit až 20% nákladů na vytápění.

LPG je zkratkou pro Liquefied Petroleum Gas, tedy zkapalněné ropné plyny – propan, butan a jejich směs propan-butan. Při běžné teplotě a tlaku se LPG vyskytuje v plynném skupenství, jako bezbarvý a nezapáchající plyn. Z důvodu lepší manipulace a skladování je však LPG využíváno ve skupenství kapalném. Toho lze dosáhnout ochlazením plynu, nebo jeho vystavením tlaku. Aby bylo používání LPG bezpečné, přidává se do něj „odorant“, což je silně zapáchající prvek, který pomůže odhalit případný únik plynu. LPG vyniká vysokou výhřevností, snadno se reguluje a pokud se pro tento způsob vytápění rozhodnete, nečekají vás žádné neúměrně vysoké počáteční investice. Vždy však záleží na velikosti konkrétního objektu a způsobu provedení. Přenosná plynová kamna můžete koupit už za 2 až 3 tisíce korun, pokud se však rozhodnete pro instalaci zásobníku a kotle, budete si muset připravit cca 60 až 90 tisíc korun. Jestliže porovnáme vytápění pomocí LPG s vytápěním elektřinou, můžete díky LPG ušetřit až třetinu celkových nákladů, což činí i několik tisícovek ročně. V řadě případů je pak LPG také výhodnější než tepelné čerpadlo – vzhledem k počáteční investici a také u objektů, kde dochází k nižší spotřebě energie.

Nízká počáteční investice je jedním z lákadel pro pořízení LPG. Provozní náklady jsou však výrazně vyšší, než při vytápění tuhými palivy. To, jak bude vytápění pomocí LPG finančně náročné závisí také na dodavateli plynu. Důležité proto je sehnat si co nejlevnější společnost zabývající se dodávkami plynu. Kromě toho, že jsou tuhá paliva (dřevo, uhlí, brikety či pelety) levnější a snadno dostupná, však nepřináší příliš dalších výhod. Mnohem větší komfort při vytápění tak stejně získáte díky LPG. Vzhledem k tomu, že při spalování LPG nedochází ke vzniku žádných sazí ani pevného odpadu a množství škodlivých emisí je několikanásobně nižší, než při užívání tuhých paliv, je vytápění pomocí LPG šetrné k životnímu prostředí. Díky tomu je možné pomocí LPG vytápět i v objektech, které jsou umístěny v chráněných krajinných oblastech. Zkapalněný plyn navíc vzniká jakožto druhotná surovina během těžby plynu, ropy, nebo při její rafinaci a jeho výroba tak nezatěžuje životní prostředí.

Zásadní vliv na cenu vytápění pomocí LPG má i způsob uskladnění plynu:

tlakové lahve
- zkapalněný plyn bývá zejména u malých objektů uložen v tlakových lahvích. Tyto lahve je potřeba pravidelně vyměňovat a doplňovat – někdy i několikrát do roka. Tlakové lahve jsou k dostání v různých objemech. Jak objemnou lahev si tedy pořídíte, závisí jen na vaší spotřebě, která se odvíjí od toho, zda budete plyn používat jen na topení, nebo také na vaření, ohřev vody atd. Běžně se prodávají tlakové lahve o váze 2 kg, 5 kg, 10 kg či 33 kg. Menší lahve se dají využít při kempování, v karavanech, nebo při zahradním grilování. Pokud

zásobník
- přímo do blízkosti vytápěného objektu je možné nainstalovat zásobník. V něm bude zkapalněný plyn uložen, ale při odběru bude již zpět převeden do plynného skupenství. Do budovy se dostane potrubím a může být pak využíván nejen pro vytápění, ale také pro ohřev vody nebo vaření. Zásobník dnes může být nejen nadzemní, ale také polozapuštěný či dokonce podzemní, který se těší stále větší oblibě, protože nijak svým vzhledem nenarušuje okolní prostředí. Plynové spotřebiče se stejně jako při použití zemního plynu instalují včetně plynové přípojky a plynoměru.

KOTLE NA EXTRA LEHKÉ TOPNÉ OLEJE - obecně je extra lehký topný olej (ELTO, TOEL nebo také TOLEX) směsí hydrogenačně odsířených ropných destilátů. Lze jej spalovat jak v lokálních topidlech, tak i v kotli pro ústřední vytápění. Topidla se svým komfortem obsluhy a možnostmi regulace podobají topidlům plynovým. Často se používá stejný kotel pro plyn nebo topný olej a liší se jenom instalovaným hořákem. Olej obsahuje účinné přísady k zabezpečení potřebných nízkoteplotních vlastností, pro zlepšení mazivosti, protikorozních vlastností a oxidační stálosti zejména při skladování. Jde o červenou čirou kapalinu. Extra lehké topné oleje pocházející přímo z českých rafinérií mají parametry vysoce jakostní motorové nafty. Při spotřebě ELTO je vratná podstatná část spotřební daně. Jako palivo je v současné době extra lehký topný olej z hlediska provozních nákladů srovnatelný se zemním plynem.

Ukázky referencí

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Předmětem zakázky bylo vytápění hal pro chov drůbeže, vč. Kompletní dodávky olejových rozvodů LTO a připojení teplovzdušných agregátů Ermaf GP 70.

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Předmětem zakázky bylo vytápění hal pro chov drůbeže, vč. Kompletní dodávky olejových rozvodů LTO a připojení teplovzdušných agregátů Ermaf GP 70.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Areál zázemí dopravní společnosti je vytápěn kotlem na LTO Hoval o výkonu 35 kW, který současně ohřílá teplou užitkovou vodu. Díky instalovaným nádržím a regulaci je zajištěm komfort vytápění stejný s plynovým zdrojem tepla.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Rekonstrukce objektu bývalého kravína na dílnu kovovýroby spočívala v kompletní dodávce a montáži topení a zdravotechniky. Zdrojem tepla je litinový stacionární kotel Buderus s hořákem Dunphy pro spalování LTO o jmenovitém výkonu 40 kW. Plně automatizovaný systém vytápění s občasnou obsluhou přispůsoben požadavkům investora. Na zakázku byl použit operační program podnikání a inovace z evropského fondu pro regionální rozvoj.