Kotle na tuhá paliva

KOTLE NA TUHÁ PALIVA - kvůli stálému zvyšování cen zemního plynu a elektrické energie dává dnes mnoho lidí přednost právě vytápění pomocí kotlů na tuhá paliva. Tuhá paliva (uhlí, dřevo, brikety, ad.) jsou snadno dostupná a cenově dnes přijatelnější než právě vytápění drahými energiemi.

Kotle na tuhá paliva lze využít jak v rodinných domech, tak v chatách, chalupách, průmyslových objektech, ale i administrativních budovách jako jsou školy či úřady. Jejich využití tak prakticky není omezeno. V současné době převažuje výroba automatických kotlů, přičemž je kladen velký důraz na vysokou účinnost a také na hospodárnost jejich provozu. Kotle na tuhá paliva mají poměrně dlouhou životnost. Ta však závisí i na správné obsluze a  údržbě, která může životnost kotle výrazně prodloužit.

Při pořízení kotle na tuhá paliva je potřeba zjistit vhodné typy spalovaného tuhého paliva, případně zda je možné použít pouze určitý druh paliva. Nejčastěji používaným palivem je černé nebo hnědé uhlí, ekologičtějším je však použití dřeva, dřevěných briket či dřevěného odštěpku. Použitím nevhodného typu paliva nemusí kotel dosahovat správné účinnosti. Při používání dřeva a dřevěných briket je dále potřeba zjistit, jaká je doporučená maximální vlhkost dřeva, což může účinnost rovněž výrazně ovlivnit. Vlhkost přikládaného dřeva by neměla přesahovat 20%. Tyto kotle mohou mít i některé doplňkové funkce. Jednou z nich je například automatický výběr popele. Tento doplněk však bývá zaveden jen u kotlů dražších, zpravidla se s ním nesetkáte u kotlů, které jsou v ceně pod 100 tisíc Kč. Vzhledem k vysoké životnosti kotlů, která se může v nejzazších případech pohybovat až okolo 30 let, někteří výrobci prodávají tyto kotle i s vyšší zárukou (5 i více let). I toto hledisko je vhodné při výběru správného kotle na tuhá paliva zvažovat, nicméně nemělo by být při rozhodování tím zásadním aspektem.

ELEKTRICKÉ KOTLE - jsou zařízení, sloužící k přímé přeměně elektrické energie na teplo. Vzhledem ke své konstrukci nepotřebují žádné řešení odtahu spalin, jsou lehké, neobjemné, k jejich zavedení do provozu stačí prosté připojení do elektrické zásuvky anebo na stávající elektrorozvaděč. Jedinou limitující podmínkou je dostatečně dimenzovaná elektrická přípojka a odpovídající jističe. Elektrické kotle jsou vhodné všude tam, kde i přes poměrně vysokou cenu topení elektřinou jsou nekompromisní požadavky na komfort obsluhy, možnost automatické nebo vzdáleně řízené regulace, rychlou instalaci bez potřeby budování odtahových systémů spalin. Elektřina je dnes zavedena téměř do každého objektu včetně rekreačních chat, kde elektrické kotle navíc umožňují zpracovat vzdálený nebo naprogramovaný požadavek k rychlému zatopení a zajistit si tak vytopenou chalupu těsně před příjezdem rekreantů. 

S ohledem na vysoké náklady vytápění je vhodné kombinovat elektrické kotle s jiným druhem vytápění a ohřevu TUV, kdy se v době přítomnosti obsluhy zatápí levnějším palivem. Elektrické kotle rozdělujeme na závěsné elektrické kotle pro vytápění, které slouží pouze pro vytápění objektů, dále na závěsné elektrické kotle pro ohřev TUV, které zajistí pouze ohřev teplé užitkové vody a závěsné elektrické kotle pro kombinovaný provoz, které zajišťují ohřev TUV i vytápění objektu.

Výhody elektrických kotlů: nízké pořizovací náklady, vynikající snadná automatická regulace - vysoký komfort provozu, rychlá reakce na okamžitou potřebu tepla, možnost dálkového ovládání, jednoduchá a lehká konstrukce, malý objem a hmotnost, nepotřebuje kromě rozvodů elektřiny žádné další přípojky, žádná starost s dodávkami a uskladněním paliva, nepotřebují komín - žádné spaliny, zcela tichý provoz...

Nevýhody elektrických kotlů: velmi vysoké provozní náklady, vysoké zatížení elektrické soustavy, nebezpečí samovolného odpojení při přetížení nebo výpadku elektrické soustavy.

Ukázky referencí

Investor: DABONA s.r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Rekonstrukce kotelny na pevná paliva objektu Základní školy v Lichkově. Istalovány byli dva splyňovací kotle na pevná paliva Atmos každý o výkonu 30 kW s ukládaním přabytečného tepla do čtyřech akumulačních nádrží.Použita byla evitermní regulace Siemens .

Investor: DABONA s.r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Rekonstrukce kotelny na pevná paliva objektu Mateřské školy v Liberku Instalován byl automatický kotel na pevná paliva Ekoekfekt o výkonu 25 kW.Řízení teploty bylo provedeno na základě regulace dle vnitřní prostorové teploty.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky rekreačního objektu ve SKI areálu Dolní Morava. Zdrojem tepla dva zplyňující kotle na dřevo Atmos o výkonu 150kW, akumulační nádrže o celkovém objemu 9000l. Plně automatizovaný systém vytápění s občasnou obsluhou přispůsoben požadavkům investora.

Investor: DABONA s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Celková rekonstrukce vytápění objektu Obecního úřadu v Sedloňově. Nový zdroj vytápění byl istalován zplyňovací kotel na dřevo Atmos o výkonu 100 kW řízený regulací Siemens.