Plynové kotle nad 200kW

PLYNOVÉ KOTLE - plynové kotle jsou pro domácnost vhodné především pro svou schopnost vytápět a úsporněji ohřívat teplou vodu. Důležité je brát v úvahu rovněž ekologický přínos, resp. minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Moderní plynové kotle, jejichž pořizovací cena bývá vyšší, ji ale kompenzují komfortem, pohodlnou obsluhou a nižšími provozními náklady.

Hlavními faktory při výběru vhodného zdroje vytápění jsou především výkon, spotřeba a typ paliva, účinnost, náročnost obsluhy, množství škodlivin dostávajících se do ovzduší a splňování přísných norem. Je opravdu nutné sledovat konkrétní údaje, které budou nejlépe odpovídat požadavkům na vytápění, specifikům stavby a typu interiéru. Nabídka na trhu je nesmírně pestrá, a proto je vhodné se alespoň zorientovat v základní problematice a získat přehled o nabízených typech u jednotlivých výrobců.

Kotle na plyn se dělí podle způsobu umístění a upevnění na:

stacionární kotle – základním typem plynových kotlů je stacionární kotel. Stacionární kotel stojí na zemi (není tedy zavěšený) a většinou je umístěn v samostatné technické místnosti, např. vedle pračky, sušičky apod. Odtah spalin je pak řešen odvodem do komína. Předností tohoto kotle je robustnost a dlouhá životnost, což je ovšem velmi relativní, protože ve věku neustále probíhajícího procesu technologického pokroku se s dlouhou životností nutně pojí i poměrně rychlé zastarávání. Stacionární plynové kotle se hodí pro větší rodinné domy a veřejné objekty (školy, úřady, haly apod.)

závěsné kotle – plynové závěsné kotle patří k nejrozšířenějším zařízením pro vytápění  bytů a rodinných domů. Mezi jejich výhody patří úspora prostoru, elegantní kompaktní design a malé rozměry. V posledních letech se výrazně rozrostla nabídka značek a modelů a v jejich výrobě došlo k viditelnému pokroku, díky němuž je jejich provoz úspornější a komfortnější. Navíc je díky digitalizaci a automatizované diagnostice údržba a servis stále snadnější. Plynové závěsné kotle lze pověsit téměř kamkoli, kde to technické řešení umožňuje, tzn. musí se vyřešit pouze připojení odvodu spalin. Existují varianty s odvodem spalin do komína nebo obvodovou stěnou na fasádu, tento způsob se však v průběhu let stal velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Přestože je některými dodavateli vyzdvihován, jde o špatné řešení i na úkor majitele domu, všeobecně se tedy doporučuje odvod spalin do komínové konstrukce. Kotle je možné zavěsit v koupelně, prádelně, předsíni, kuchyni, podkroví apod.

Plynové kotle lze dělit podle typů na:

závěsný kombinovaný kotel – zajišťuje nejen vytápění, ale také průtokový ohřev vody, závěsný kombinovaný kotel s vestavěným zásobníkem vody – zajišťuje vytápění, ale navíc funguje jako zdroj teplé vody, která je shromažďována v menším zásobníku,

závěsný kombinovaný kotel s nepřímotopným zásobníkovým ohřívačem vody (bojlerem)  - hodí se spíše pro rodinné domy, kde je větší nárok na množství teplé vody. Plynové kotle jsou v provedení pro zemní plyn, v případě, že servisní technik provede úpravu hořáků, může být spalován i propan-butan. Regulaci a provoz kotle zajišťuje elektronická řídící jednotka.

Plynové kotle lze dále definovat podle způsobu provozu na:

teplovodní (klasické) kotle - jsou levnější a mají delší tradici, ale v porovnání s kondenzačními kotli mají znatelně nižší účinnost, a tak i větší spotřebu plynu. Dnes jsou využívány především ve starších stavbách, kde by si kondenzační kotle vyžádaly větší a nákladnější stavební úpravy. Klasický kotel je navržen na principu suchých spalin. Nejnižší dovolená teplota otopné vody, která se vrací do kotle (zpátečka) je omezena na 60 °C a teplota spalin se pohybuje ve škále od 90 do 160 °C. Tuto teplotu dokáží kondenzační kotle zužitkovat, naopak v klasických kotlích zbytečně uniká do komína.

Při napojení na soustavu vytápění musí být za kotlem zařízení, které zajišťuje dostatečně vysokou teplotu zpátečky, aby poté nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry, která je obsažena ve spalinách a tudíž k nízkoteplotní korozi teplosměnné plochy v místě zaústění vstupu vody do kotle. V průměru bývá účinnost klasického kotle kolem 90 %.

kondenzační kotle - rozdíl je na první pohled patrný v ceně. Klasické kotle jsou levnější (zhruba o 10 000 až 20 000 Kč). Provoz kondenzačního kotle je však mnohem úspornější a čistší, přináší nižší spotřebu energie, vyšší výkon a kratší návratnost počáteční investice.  Kondenzační kotle ve srovnání s klasickými spotřebují méně energie a obsah škodlivin CO2 a NOx je snížen na minimum. Vyznačují se dlouhou životností, která je díky nový technologiím výrazně delší než u klasických kotlů.

Plynové kondenzační kotle jsou vhodné pro domácnosti s nízkoteplotními systémy, tj. byty a domy s podlahovým vytápěním nebo s radiátory o větší ploše. Taktéž se hodí pro rekonstruované domácnosti. Zkušenosti ukázaly, že původní kotle bývaly často naddimenzované, tudíž se není třeba obávat, že by kondenzační kotel na vytopení všech místností po rekonstrukci nestačil. Topení v klasických teplovodních kotlích nutně doprovází větší či menší ztráty spalin. Ty jsou ze spalovací komory odvedeny rovnou do komína bez dalšího využití. Konstrukce kondenzačních kotlů řeší problém těchto úniků. Spaliny, jejichž teplota se pohybuje okolo 130–180 °C, procházejí ještě další, dodatečnou částí výměníku, kde zkondenzují a část svého tepla předají do systému s chladnou vodou. Teplota spalin poté klesne na zhruba 60 °C. Kondenzát, obsahující navíc další převážně kyselé látky, se tak nedostane do ovzduší. Využitím spalin tepla lze docílit úspory energie kolem 30 %. Konkrétní údaje jsou k dispozici u jednotlivých výrobků. Chceme-li dosáhnout opravdu ekonomického provozu, je vhodné ke kotli připojit tzv. regulaci. Na prostorovém termostatu, který můžeme umístit kamkoli, pak sledujeme teplotu. Můžeme na něm sestavit i denní režim, kdy je třeba vytápět a kdy je to zbytečné. Existuje i možnost propojení ovládacího systému kotle přes internet a kotel je tak na dálku možné sledovat i programovat.

Ukázky referencí

Investor: KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.
Dokončení: 2007
Popis: Plynofikace kotelny a oprava ÚT firmy KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.

Investor: D-energy s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem díla je vybudování nových zdrojů vytápění na objektech města Litomyšl a to na ZŠ TGM, MŠ 17. listopadu a MÚ. Na Základní škole TGM je nově instalován kondenzační kotel Hoval UltraGas 500 D o výkonu 500 kW. Objekt MŠ 17. listopadu je osazen dvojicí kondenzačních kotlů De Dietrich MCA 45 o celkovém výkonu 90 kW. Na objektu MÚ je osazena dvojice kotlu De Dietrich MCA 45 o celkovém výkonu 90 kW včetně provedení kompletních rozvodů UT s deskovými otopnými tělesy.

Investor: D-energy s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem dodávky je vybudování nového zdroje vytápění školního objektu ZŠ U Školek v Litomyšli. Jako zdroj vytápění je osazen kondenzační kotel HOVAL UltraGas 400 D o celkovém výkonu 400 kW. Součástí dodávky je i kompletní stavební rekonstrukce kotelny včetně jejího strojního vystrojení.

Investor: BILLA spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Pro společnost Billa jsme provedli rekonstrukci plynové kotelny v Kladně. Na místo stávajících stacinárních kotlů byla instalována kaskáda pěti kondezačních kotlů buderus GB 162 o výkonu 450 kW, včetně nového zdroje ohřevu TUV, měření a regulace. Rekunstrukce byla prováděna v zímním období za provozu prodejny .

Investor: BILLA spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Rekonstrukce pylnové kotelny v prodejně Billa v Příbrami. V rámci rekonstrukce byli instalovány závěsné plynové kotle Buderus GB 162 o výkonu 350 kW pro vytápění a ohřev TUV. Rekonstrukce byla provedena včetně stavebních oprav kotelny, elektroinstalace a nové ekvitermní regulace Buderus.

Investor: BILLA spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Pro společnost Billa naše firma prováděla celkovou rekonstrukci kotelny prodejny v Jihlavě včetně celkových stavebních úprav nového plynovodu a elektroinstalace. Jako zdroj tepla byli instalovány dva stacionární plynové kondenzační kotle Buderus Logano Plus s hořáky Weisshaupt WG 20/N každý o výkonu 145 kW.

Investor: Marhold a.s.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem dodávka je vybudování nového zdroje vytápění průmyslového objektu společnosti APAG ve Starých Čivicích. Jako zdroj vytápění jsou osazeny dva kondenzační kotle VIESSMANN VITOCROSSAL 200 o celkovém výkonu 210 kW. Vytápění je zajištěno deskovými otopnými tělesy, které jsou připojeny na rozvod ÚT, který je proveden z mědi. Dále byla provedena kompletní dodávka rozvodů zdravotechnické instalace včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů. Předmětem dodávky je i provedení podtlakové dešťové kanalizace.

Investor: Relico s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem dodávky je vybudování nových samostatných zdrojů vytápění objektů A,B,D,v areálu zdravotnického zařízení Kartouzská Praha 5 Smíchov. Budova A je osazena 2ks kondenzačních kotlů WOLF MGK 170 o celkovém výkonu 340 kW včetně vystrojení celé strojovny s provedením kompletní stavební rekonstrukce. Proveden systém řízení MaR zn. DOMAT. Budova B je osazena 2 ks kondenzačními koli WOLF CGB 50 o celkovém výkonu 96 kW vč. vystrojení strojovny a řízení MaR zn. DOMAT. Budova D je osazena 2 ks kondenzačními kotli WOLF CGB 50 o celkovém výkonu 96 kW včetně vystrojení strojovny a řízení MaR zn. DOMAT.

Investor: Město Choceň
Dokončení: 2014
Popis: Předmětem díla je vybudování nového zdroje vytápění budovy základní školy a školní jídelny. V budově školy jsou osazeny dva kondenzační kotle BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110 o celkovém výkonu 204 kW. V budově školní jídelny je osazen kondenzační kotel BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.50 o výkonu 45 kW.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Revitalizace 27 bytového domu v Praze Na Vinohradech se skládala z kompletní dodávky a montáž topení, zdravotechniky a plynovodu. Zdrojem tepla je nově vybudovaná plynová kotelna se třemi kondenzačními kotli Buderus GB162 o jmenovitém výkonu 100 kW. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v suterénu, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry. Náročnost projektu spočívala v dodřžení požadavku architektů na koncové designové prvky, jako např. litinové žebrové radiátory s povrchovou úpravou, atypické podlahové konvektory nebo nadstandardně řešené zařizovací předměty pro jednotlivé koupelny.