Solární systémy

SOLÁRNÍ SYSTÉMY - základním prvkem solárního ohřevu vody jsou solární panely na ohřev vody nebo solární kolektory na ohřev vody. Jejich úkolem je absorbovat sluneční záření a přeměnit ho na tepelnou energii. Tato tepelná energie je pomocí teplonosné kapaliny přenášena k místu využití. Správný odvod tepelné energie teplonosnou kapalinou od solárních kolektorů zajišťuje čerpadlová skupina. Čerpadlová skupina obsahuje oběhové čerpadlo, regulaci s teplotními čidly pro správnou cirkulaci kapaliny a expanzní nádobu. Teplonosná kapalina  cirkuluje mezi solárními kolektory (nejčastěji umístěnými na střeše) a zpravidla mezi výměníkem (ten bývá umístěn uvnitř zásobníku vody), který předává teplo vodě uvnitř zásobníku. Příkladem využití solárního ohřevu vody v praxi jsou např. systémy využívané v běžné domácnosti.

  • Solární ohřev TUV
  • Solární ohřev vody TUV a přitápění
  • Solární ohřev vody v bazénu

Veškeré tyto zmíněné příklady je možné kombinovat a vytvářet sofistikované systémy, které jsou schopné ušetřit až 80% veškeré spotřebované energie. Solární systémy pracují na principu akumulace, kde je celkový objem vody ke spotřebě přes den nahříván na požadovanou teplotu nastavenou v elektronické řídící jednotce. Od jara do podzimu jsou v odpoledních hodinách běžně dosahované teploty až 70°C. V podzimním a zimním období pak solární systém funguje v režimu předehřevu. Přispívá k omezení nákladů na ohřev tím, že vodu dokáže předehřát na 30-40°C. Konvenčním způsobem (elektrickým topidlem, plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva) je pak voda dohřívána na požadovanou teplotu 55°C. Dohřev je realizován pouze v horní části solárního zásobníku, čímž je zajištěna energetická hospodárnost dohřevu.

Nejčastější využití solárních systémů je pro ohřev teplé užitkové vody. Spotřeba teplé vody je během celého roku téměř konstantní, proto je solární systém nejefektivněji využíván. Doplnění běžných zdrojů energie solární energií v závislosti na způsobu využití a klimatických podmínkách přinese ročně úsporu v průměru kolem 75–80% energie potřebné pro ohřev vody. Při návrhu solárního systému se vychází ze spotřeby vody, která je přímo úměrná počtu osob v domácnosti. Podle těchto údajů se stanoví objem solárního zásobníku. Nejčastějším návrhem pro čtyřčlennou rodinu bývá 300 litrový solární zásobník, jež nahrazuje 120 – 140 l elektrický zásobník. Větší objem zásobníku je z důvodu akumulace pro překlenutí případného nepříznivého počasí. Zásobníky jsou konstruovány tak, že doplňkový zdroj tepla (plynový kotel, elektropatrona) je umístěn v horní části zásobníku a dohřívá jen aktuálně potřebnou část objemu vody. Zásobníky jsou stacionární (neležaté), materiál nerez nebo smalt. Počet panelů na ohřev užitkové vody se dimenzuje na každých 100 l zhruba 2 m2 kolektorové plochy. Řízení celého systému je plně automatické. Solární regulace sama vyhodnocuje, kdy jsou příznivé klimatické podmínky pro ohřev vody – porovnává teplotu na kolektorech a v zásobníku, v případě splnění nastavené diference teplot, dává regulace pokyn oběhovému čerpadlu ke spuštění systému.

Ukázky referencí

Investor: Podzimek a synové s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: V rámci novostavby multifunkčí budovy sportoviště TJ Praha ve Vysočanech naše společnost prováděla instalaci solárního systému Buderus. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován osmi solárními kolektory SKN4, každý o absorční ploše 8 x 2,34 m2 spojené se dvěma zásobníky o objemu 500 litrů řízené regulací buderus Logamatic.

Investor: Moravskoslezský kraj
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny vč. pomocných konstrukcí, upevnění, utěsnění postupů ve střešní konstrukci a provedení potřebné elektroinstalace, včetně revizí, dokladů, které jsou nezbytné k dokončení díla. Instalovaný výkon fotovoltalické elektrárny je 8 kW.

Investor: STRABAG a.s.
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení, zdravotechniky, plynu a solárního systému pro ZŠ. Pro svoji náročnost byla zakázka rozdělena do IV. etap. V I. a II. etapě byla realizována základní škola, jídelna s kuchyní a tělocvična. Novým zdrojem tepla pro školu, byla kaskáda dvou kondenzačních kotlů Hoval o celkovém výkonu 1150kW, por tělocvičnu byl jako zdroj použit kotel Hoval o výkonu 520kW. Pro předehřev TUV byl použit solární systém. Zakázka svou náročností vyžadovala dokonalou koordinaci s ostatními profesemi i projektanty.

Investor: Pardubický kraj
Dokončení: 2011
Popis: Kompletní realizace úspor energií - solárního systému ohřevu TUV pro ""Domov pod Kuňkou"" značky Reflex. Dále dodávka a montáž deskových kolektorů o ploše 33 m2 a instalace dvou akumulačních nádrží - každá o objemu 1000 l. Na zakázku byl použit operační program životního prostředí z evropského fondu pro regionální rozvoj.

Investor: Pardubický kraj
Dokončení: 2011
Popis: Kompletní realizace solárního systému ohřevu TUV pro potřeby školy a učiliště značky Reflex. Dále proběhla instalace deskových kolektorů o ploše 22 m2 a zásobníku teplé užitkové vody o objemu 500 l. Na zakázku byl použit operační program životního prostředí z evropského fondu pro regionální rozvoj.

Investor: Pardubický kraj
Dokončení: 2010
Popis: V rámci dotačního prokramu naše firma prováděla pro Pardubický kraj montáž solárního systému firmy Reflex pro ohřev teplé užitkové vody učiliště v Žamberku. Na střechu objektu bylo istalováno 35 kusů deskových panelů značky Reflex o ploše 43 m2 a dvou zásobníku, každý o objemu 1000 l.

Investor: Pardubický kraj
Dokončení: 2010
Popis: V rámci dotačního prokramu naše firma prováděla pro Pardubický kraj montáž solárního systému firmy Reflex pro ohřev teplé užitkové vody učiliště v Letohradu. Na střechu objektu bylo istalováno 28 kusů deskových panelů o ploše 52 m2 a dva zásobníky teplé užitkové vody o objemu 500 l.

Investor: EC Partner s.r.o.
Dokončení: 2010
Popis: Dodávka solárního systému Viessmann pro bytový dům v Praze na Břevnově o celkové ploše 63 m2. Instalováno bylo 48 kusů deskových panelů Vitosol 100 F, které předehřívají teplou užikovou vodu v akumulačních zásobnících o objemu 3 000 litrů.

Investor: EVČ s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Instalace solarního systému vakuových kolektorů firmy Vermos o celkové ploše 30m2 pro ohřev teplé užitkové vody v objektu.

Investor: Město Litomyšl
Dokončení: 2009
Popis: Dodávka a montáž deskového solárního systému s Viessmann o ploše 18 m2 a zásobníkem o objemu 300 l.