Tepelná čerpadla

TEPELNÁ ČERPADLA - tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže odebírat teplo z chladnějšího tělesa (ze země, vody či vzduchu) a přenášet jej na těleso teplejší (topná voda, vzduch v domě). K takovému přenosu tepla je pochopitelně nutné dodat energii (zpravidla elektrická energie pro pohon kompresoru), ale existují i tepelná čerpadla na absorpčním principu, která jsou poháněna pouze teplem. Rovněž existují tepelná čerpadla poháněná zemním plynem, která jsou však velice nákladná na provoz (ve srovnání s elektrickými čerpadly). V praxi se setkáme téměř výlučně s tepelnými čerpadly s kompresorem poháněným elektrickým motorem, v zásadě jde o mírně upravený chladicí stroj. Dříve se také amatérská tepelná čerpadla vyráběla ze starých chladicích zařízení.

Na tepelné čerpadlo se tedy lze dívat jako na chladničku, která ochlazuje vnější prostředí v okolí domu a dodává teplo dovnitř. Účinnost tohoto procesu se posuzuje pomocí takzvaného topného faktoru - ten udává kolik kWh tepla je vneseno do topného systému na každou kWh spotřebované elektrické energie. Topný faktor pochopitelně závisí jednak na vlastní tepelné a mechanické účinnosti daného kompresoru, ale také (a to velmi významně) na rozdílu teplot mezi místem odkud teplo bereme a místem, kam teplo dodáváme. Pokud chceme dosáhnout velký topný faktor, musíme teplo brát z co nejteplejšího zdroje (např. odpadní teplo z větracího vzduchu nebo teplo z podzemní vody) a používat topný systém s co nejnižší teplotou (např. podlahové nebo teplovzdušné vytápění).

Obvykle se topný faktor pohybuje mezi 2 až 4. Tepelné čerpadlo sice spotřebovává cennou formu energie (elektřinu), ale za to nám každou spotřebovanou kWh rozmnoží na dvoj - až čtyřnásobek. Levný provoz (0,50 až 0,25 Kč/kWh tepla) je ovšem vyvážen poměrně vysokými investičními náklady (200 000 až 300 000 Kč na rodinný domek).

Teplo lze brát ze země, z vody nebo ze vzduchu. Předává se buď do vody (při teplovodním vytápění) nebo do vzduchu (u vzduchových vytápěcích systémů nebo při rekuperačním větrání). Tepelné čerpadlo předávající teplo do topné vody je tedy možno používat s běžným ústředním vytápěním za předpokladu, že je navrženo na nižší teplotu topné vody (přibližně 55°C na vstupu a 45°C na zpětném potrubí). Zde se pozitivně uplatní výrazné snížení potřebné teploty topné vody po provedení dodatečných tepelných izolací domu. Díky výraznému snížení potřeby tepla zateplením domu dokáže zateplení domu přeměnit starý topný systém, který je projektovaný (a obvykle mírně předimenzovaný) na teplotní spád 90/70°C, na systém pro tepelné čerpadlo přijatelný. Tepelné čerpadlo se zpravidla nepoužívá jako jediný zdroj tepla. V období nejnižších teplot (nejvyšší potřebné teploty topné vody) se zpravidla přitápí elektrickým topným tělesem (přímotopným kotlem). Je to tzv. bivalentní zdroj tepla.

Ukázky referencí

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem dodávky je kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla NIBE LWSE-F24 a venkovní jednotky NIBE LWSE-F14,18S24 o výkonu 24 kW včetně vystrojení strojovny. Jako záložní zdroj vytápění k TČ je osazen plynový kondenzační kotel WOLF CGB 50 o výkonu 48 kW. Součástí dodávky je i osazení radiátorových ventilů s přesným nastavením průtoku a kompletní vyregulování otopné soustavy.

Investor: Obec Líšnice
Dokončení: 2013
Popis: Celková dodávka rekonstrukce vytápění Mateřské a Základní školy v Líšnici včetně stavebních úprav, elektroinstalace a regulace. Zdroji vytápění byla použita dvě tepelná čerpadla vzduch-voda výrobce Buderus každé o výkonu 25 kW, rozvody vytápění provedeny v mědi, deskové radiátory Korado.

Investor: Obec Sebranice
Dokončení: 2013
Popis: Vytápění základní školy je provedeno instalací tří tepelných čerpadel vzduch-voda Buderus Logatherm WPL 25 kW v kaskádovém zapojení. Regulace vytápění umožńuje hlážení poruch a provozních stavů modulem GSM, po zkušenosti z topného období nebylo nutné dotápět objekt popcí elektrokotle.

Investor: UNITIP, spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Provedena realizace úspor energií pro ZŠ a MŠ. Z dotačního programu ""Zelená úsporám"" došlo k výměně zdroje tepla. Instalováno TČ Viessmann vzduch/voda - výkon 18,5 kW, vč. akumulační nádrže 400l a náhradního zdroje elektrokotlů 2 x 15 kW. Součástí zakázky byla i výměna rediátorových ventilů za termostatické s hlavicí pro zvýšení úspory provozních nákladů.

Investor: TEPVOS, spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: V rámci úspor energií provozu krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí byla provedena istalace tepelných čerpadel voda/voda Viessmann každé o výkonu 18 kW.Získávaní zpětného tepla pro ohřev plaveckých bazénů bylo z vypouštěných odpadních vod akumulováných a nádrži o objemu 12000 litrů .

Investor: Město Svitavy
Dokončení: 2010
Popis: V rámci úspor energií provozu krytého plaveckého bazénu ve Svitavech byla provedena istalace tepelného čerpadla voda/voda Viessmann 43 kW. Získávaní zpětného tepla pro ohřev plaveckých bazénů bylo z vypouštěných odpadních vod z praní filtrů do inastalované akumulační nádrže .

Investor: Město Litomyšl
Dokončení: 2010
Popis: V rámci úspor energií provozu krytého plaveckého bazénu v Litomyšli byla provedena istalace tepelného čerpadla voda/voda Viessmann 43 kW.Získávaní zpětného tepla pro ohřev plaveckých bazénů bylo z vypouštěných odpadních vod z praní filtrů a odpadní vody ze sprch do inastalované akumulační nádrže. Jedná se o významnou stavbu, která byla v roce 2011 vyhlášena jako stavba roku.

Investor: KOBLA, spol s r.o.
Dokončení: 2010
Popis: Objekt byl rozdělena na tři samostatné úseky, každý s vlastním zdrojem tepla, kterým byli TČ vzduch/voda značky Viessmann o výkonu 18,5 kW umístěné na střeše. Vlastní technologie byla situována do samostatné místnosti v přízemí. Vytápění provedeno kombinovaně, podlahovým topením a deskovými otopnými tělesy.

Investor: Merit Bau CZ a.s.
Dokončení: 2009
Popis: Kompletní dodávka a montáž podlahového topení systému Uponor a zdravotechnických instalací pro nově vybudovanou skladovací halu firmy KaS. Zdrojem tepla bylo TČ, celková plocha podlahového topení je 970 m2 a je zde namotáno 7600 m potrubí.

Investor: VODA a SPORT s.r.o.
Dokončení: 2008
Popis: Inastalace tepelného čerpadla voda/voda Viessmann Vitocal o výkonu 45 kW pro chaty Vigona.Teplo pro zdroj je získáváno vychlazováním vodní nádrže 100 m3,která slouží k napájení pro sněžná děla pro sjezdovku.