Tepelná čerpadla

TEPELNÁ ČERPADLA - tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže odebírat teplo z chladnějšího tělesa (ze země, vody či vzduchu) a přenášet jej na těleso teplejší (topná voda, vzduch v domě). K takovému přenosu tepla je pochopitelně nutné dodat energii (zpravidla elektrická energie pro pohon kompresoru), ale existují i tepelná čerpadla na absorpčním principu, která jsou poháněna pouze teplem. Rovněž existují tepelná čerpadla poháněná zemním plynem, která jsou však velice nákladná na provoz (ve srovnání s elektrickými čerpadly). V praxi se setkáme téměř výlučně s tepelnými čerpadly s kompresorem poháněným elektrickým motorem, v zásadě jde o mírně upravený chladicí stroj. Dříve se také amatérská tepelná čerpadla vyráběla ze starých chladicích zařízení.

Na tepelné čerpadlo se tedy lze dívat jako na chladničku, která ochlazuje vnější prostředí v okolí domu a dodává teplo dovnitř. Účinnost tohoto procesu se posuzuje pomocí takzvaného topného faktoru - ten udává kolik kWh tepla je vneseno do topného systému na každou kWh spotřebované elektrické energie. Topný faktor pochopitelně závisí jednak na vlastní tepelné a mechanické účinnosti daného kompresoru, ale také (a to velmi významně) na rozdílu teplot mezi místem odkud teplo bereme a místem, kam teplo dodáváme. Pokud chceme dosáhnout velký topný faktor, musíme teplo brát z co nejteplejšího zdroje (např. odpadní teplo z větracího vzduchu nebo teplo z podzemní vody) a používat topný systém s co nejnižší teplotou (např. podlahové nebo teplovzdušné vytápění).

Obvykle se topný faktor pohybuje mezi 2 až 4. Tepelné čerpadlo sice spotřebovává cennou formu energie (elektřinu), ale za to nám každou spotřebovanou kWh rozmnoží na dvoj - až čtyřnásobek. Levný provoz (0,50 až 0,25 Kč/kWh tepla) je ovšem vyvážen poměrně vysokými investičními náklady (200 000 až 300 000 Kč na rodinný domek).

Teplo lze brát ze země, z vody nebo ze vzduchu. Předává se buď do vody (při teplovodním vytápění) nebo do vzduchu (u vzduchových vytápěcích systémů nebo při rekuperačním větrání). Tepelné čerpadlo předávající teplo do topné vody je tedy možno používat s běžným ústředním vytápěním za předpokladu, že je navrženo na nižší teplotu topné vody (přibližně 55°C na vstupu a 45°C na zpětném potrubí). Zde se pozitivně uplatní výrazné snížení potřebné teploty topné vody po provedení dodatečných tepelných izolací domu. Díky výraznému snížení potřeby tepla zateplením domu dokáže zateplení domu přeměnit starý topný systém, který je projektovaný (a obvykle mírně předimenzovaný) na teplotní spád 90/70°C, na systém pro tepelné čerpadlo přijatelný. Tepelné čerpadlo se zpravidla nepoužívá jako jediný zdroj tepla. V období nejnižších teplot (nejvyšší potřebné teploty topné vody) se zpravidla přitápí elektrickým topným tělesem (přímotopným kotlem). Je to tzv. bivalentní zdroj tepla.

Ukázky referencí

Investor: RD Horní Libchavy
Dokončení: 2014
Popis: V novostavbě přízemního domu v Libchavách bylo jako zdroj tepla a TUV instalováno tepelné čerpadlo vzduch/voda Viessmann Vitocal 222S o výkonu 8 kW. Dům je celoplošně vytápěn podlahovým topením firmy Maincor. Součesně s vytápěním naše společnost prováděla dodávku a montáž zdravotně technických instalací.

Investor: RD Trutnov
Dokončení: 2014
Popis: Kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla země voda zn. Stibel Eltron, WPF 5E o výkonu 5 kW. Dále dodávka a montáž ventilační jednotky LWZ 270 plus s křížovým protiproudým výměníkem a letním bypassem. Součástí dodávky bylo i provedení rozvodů podlahového vytápění a kompletní zdravotechnické instalace včetně zařizovacích předmětů.

Investor: RD Čistá u Litomyšle
Dokončení: 2014
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro RD. Zdrojem tepla je sestava tepelného čerpadla Vitocal 350A s výkonem 14,5 kW vzduch/voda, zásobníku TUVo objemu 390l a akumulační nádrž objemu 400l vše značky VIESSMANN. Vytápění objektu je podlahovým topením systému MAINCOR regulovaných elektropohony po jednotlivých smyčkách a ovládán pokojovými termostaty. Objekt je zásoben vodou z vlastní studny, rozvody ZTI vedeny v plastu, zařizovací předměty dodány podle výběru investora dle předem zpracovaného 3D návrhu z koupelnového studia.

Investor: RD Vysoké Mýto
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro RD - dřevostavbu. Zdrojem tepla bylo splitové tepelné čerpadlo Viessmann vzduch/voda o výkonu 5,6 kW. Vytápění objektu je podlahovým topením systému MAINCOR regulovaných elektropohony po jednotlivých smyčkách a ovládán pokojovými termostaty. Plocha podlahového topení je 220 m2. Objekt je zásoben vodou z vlastní vrtané studny, rozvody ZTI vedeny v plastu, zařizovací předměty dodány podle výběru investora dle předem zpracovaného 3D návrhu z koupelnového studia.

Investor: RD Janovice u Adršpachu
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení pro rekreační objekt soukromého investora. Zdrojem tela bylo TČ Viessmann vzduch/voda 18,5 kW napojený na stávající topný systém. Vybudování nové strojovny s akumulační nádobou 400 l a zásobníkem pro ohřev TUV 390 l. Objekt je umístěn v CHKO Adršpach proto byl volen zdroj pro získávání tepla z obnovitelných zdrojů.

Investor: PP 53, a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev TV a technologii bazénu je tepelné čerpadlo (TČ) vzduch-voda rilon Alfea Excellia o výkonu 16kW, které je instalováno v 1 PP. Bivalentním zdrojem tepla je vestavěný elektrokotel s výkonem 9 kW. Pro rozvod topné vody jsou ve strojovnách osazeny rozdělovače, ze kterých jsou vyvedeny jednotlivé okruhy pro podlahové a stěnové vytápění systému Mincore, otopná tělesa a dohřev bazénové vody.

Investor: RD Srch
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla Rotex HPSU 16 vzduch - voda a vnitřní jednotky.

Investor: RD Rychnov nad Kněžnou - Bělá
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla země - voda Vitocal 200-G BWC 9,7 kW, včetně kompletního vystrojení dvou vrtů o celkové délce 162 m.

Investor: RD Adršpach
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro rekreační objekt soukromého investora. Zdrojem tela bylo TČ Viessmann 14 kW země/voda a 3 ks geotermálních vrtů o hloubce 60m. Objekt je umístěn v CHKO Adršpach v blízkosti zdroje pitné vody. Proto bylo nutné splnit požadavky VaK Náchod o použití nemrznoucí směsi takového chemického složení, které minimalizuje riziko ohrožení spodních vod na minimum.

Investor: RD Litomyšl
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla (země/voda) Vitocal 222-G společně s akumulační nádrží o objemu 300 l. Celková hloubka tří vrtů je 100metrů.