Plynové teplovzdušné jednotky

Ukázky referencí

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2016
Popis: Předmětem dodávky je zhotovení vytápění skladovacích hal logistického centra Šmídl ve Vysokém Mýtě. Jako zdroj vytápění slouží 15 kusů plynových teplovzdušných jednotek ROBUR. Administrativní část logistického centra je vytápěna za pomocí nástěnného kondenzačního kotle BUDERUS.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Kompletní dodávka a montáž rozvodů plynu v objektu přístavby výrobní haly včetně dodávky a montáže zdrojů vztápění. Jako zdroj vytápění je osazena plynová jednotka Lersen Alfa ECO 24 kW a stropní plynový zářič Ready Head o výkonu 12,9 kW.

Investor: BILLA spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Pro společnost Billa naše firma prováděla celkovou rekonstrukci kotelny prodejny v Jihlavě včetně celkových stavebních úprav nového plynovodu a elektroinstalace. Současně s kotelnou byla prováděna celková rekonstrukce vytápění prodejny. Prodejní plocha je vytápěna nově istalovanými teplovzdušnými jednotkami a dveřními clonami Gea Liberec.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem díla je vybudování nového zdroje vytápění administrativní a skladové budovy společnosti Style Plus Litomyšl. Jako zdroj vytápění jsou osazeny dva kondenzační kotle BAXI LUNA PLATINUM o celkovém výkonu 48 kW. Dále jsou v prostoru haly osazeny 3 nástěnné plynové jednotky zn. LERSEN ALFA ECO 15 a ALFA ECO 25 se směšovací komorou o celkovém výkonu 55 kW. Administrativní část objektu je vytápěna systémem podlahového vytápění značky Maincore v kombinaci s otopnými tělesy. Rozvod vnitřního plynodu je proveden z ocelového potrubí.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Předmětem dodávky je provedení zdroje vytápění skladových prostor společnosti PFAHNL BACKMITTEL Litomyšl. Jako zdroj vytápění jsou použity 2ks nástěnných plynových jednotek ROBUR K.45 o celkovém výkonu 83,2 kW. Předmětem dodávky je i rozvod vnitřního plynovodu v ocelovém potrubí.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Předmětem díla je vybudování nového zdroje vytápění průmyslového objektu společnosti KOVO Litomyšl. Jako zdroj vytápění jsou osazeny dva kondenzační kotle VIESSMANN Vitodens o celkovém výkonu 48 kW. Dále jsou v prostoru haly osazeny dvě nástěnné plynové jednotky zn.LERSEN ALFA ECO 25 o celkovém výkonu 50 kW. Administrativní část objektu je vytápěna otopnými tělesy. Rozvod vnitřního plynodu je provedeno z ocelového potrubí.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Předmětem byla nová instace teplovodního vytápění administartivní budovy a 4 ks sálavých plynovodních zářičů typu Larsen, výrobní haly Boco Pardubice.

Investor: Kubík, a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Vytápění dílen firmy Kubík a.s. bylo realizováno na základě požadavku investora plynovými sálavými tmavými zářiči firmy Lersen o výkonu 40 kW z důvodu rychlého nástupu tepla a udržování bezprašného prostředí.Součástí návrhu byla provaděcí projektová dokumentace a výpočet tepelných ztrát objektu.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Vytápění skladové a expediční haly firmy Orion v Litomyšli je provedeno instalací plynových teplovzdušných jednotek Lersen, které jsou částečně osazeny směšovacími komorami pro přívádění předehřátého vzduchu z venkovního prostředí. Součástí realizace byla prováděcí projektová dokumentace vytápění a soušasně větrání haly která zajistila oproti původnímu návrhu provozní úspry vytápění.

Investor: REKON, spol. s r.o., STROJTEX
Dokončení: 2011
Popis: Provedeno snižování energetické náročnosti infrastruktury společnosti. Spočívalo ve výměně či novém vybudování systému vytápění jednotlivých výrobní hal, kanceláří a skladů. Použity kaskády plynových kotlů, teplovzdušné jednotky, otopná tělesa, registry. Nová VZT jednotka včetně vzduchovodů, výměna oken a světlíků. Pro celý podnik zhotovena nové MaR, provedena vizualizace do řídícího PC. Na zakázku byl použit operační program podnikání a inovace z evropského fondu pro regionální rozvoj.