Plynovody

Ukázky referencí

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Novostavba apartmánového domu Kovárna v Peci pod Sněžkou je celoplošně vytápěna podlahovým vytápěním firmy Rehau, včetně bytových rozvaděčů a měřičů tepla. V rámci komforu vytápění je možné jendnotlivé místnosti v každém apartmánu samostatně regulovat na požadovanou teplotu prostorovými termostaty. Zdrojem vytápění je dvojice kondenzačních kotlů Baxi každý o výkonu 49 kW.

Investor: VATPOR CZ s.r.o.
Dokončení: 2016
Popis: Komplení dodávka a montáž plynového kondenzačního kotle , rozvod areálového plynovodu včetně vystrojení budky HUP pro výrobní halu.

Investor: BILLA spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Rekonstkukce NTL plynovoduDN 80 2,1 kPa pro nově vypudovanou plynovou kotelnu prodejny Billa v Kladně s kotli Buderus GB 162 o výkonu 450 kW včetně všech předepsaných revizí a zkoušek.

Investor: BILLA spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Rekonstrukce NTL plynovoduDN 100 2,1 kPa pro nově vybudovanou plynovou kotelnu prodejny Billa v Kladně s kotli Buderus GB 162 o výkonu 350 kW včetně všech předepsaných revizí a zkoušek.

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2014
Popis: Kompletní dodávka a montáž rozvodů plynu v objektech společnosti Mach drůbež a.s., včetně kompletních zkoušek a revizí.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Realizace plynovodní přípojky,regulační stanice plynu a NTL plynovodu pro obchodní centrum Tesco Poděbrady . Rozvody byli provedeny pravážně po střeše objektu. Součástí realizace bylo provedení kompexních zkoušek a revizí.

Investor: ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Provedena výměna zdroje tepla společnosti.Novým zdrojem tepla byla kaskáda dvou kondenzačních kotlů Hoval o celkovém výkonu 500 kW. Jednotlivé objekty byly vytápěny dle výrobního zaměření, plynové zářiče, teplovzdušné jednotky, otopná tělesa, registry. Součástí bylo zhotovení nových areálových rozvodů plynu vč. regulačních skříní před objekty. Pro celý podnik zhotovena nové MaR, provedena vizualizace do řídícího PC. Na zakázku byl použit operační program podnikání a inovace z evropského fondu pro regionální rozvoj. Zakázka byla provedena bez omezení výrobního provozu společnosti.

Investor: MTS Group s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Dodávka a montáž zdravotechnických instalací, kotelny, rozvodů plynu ÚT a MaR

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2006
Popis: Plynofikace farmy Čeperka byla provedena instalací propanových nádrží o objemu 2000 l, dále byly vyhotoveny ocelové rozvody pro plynové agregáty Ermaf 70 kW.

Investor: Obec Telecí
Dokončení: 2006
Popis: Plynofikace Zdravotního střediska a bytových jednotek v obci Telecí byla provedena včetně dodávky plynových kotlů, které byly připojeny na stávající rozvody v objektech.