Podlahové, stropní a stěnové

Ukázky referencí

Investor: VATPOR CZ s.r.o.
Dokončení: 2016
Popis: Kompletní dodávka a montáž teplovodních sálavých panelů pro vytápění výrobní haly. Jako zdroj tepla je realizován kondenzační kotel BAXI o jmenovitém výkonu do 50kW, rozvody topení jsou z uhlíkové oceli PRESTABO spojované lisováním.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Kompetní dodávka rozvodů vytápění a chlazení v obchodním centru Kaufland v Lanškrouně. Systém podlahového vytápění a současně chlazení od výrobce Rehau je instalován na celé ploše OC cca 3 600 m2. Na této ploše je manontováno více 15 000m potrubí Rautherm S systémem vedení po ocelových sítích uchycených ve třmenech. Relizace byla prováděna vzhledem ke krátkému temínu výstavby 1 týden.

Investor: Jež spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: V novostavbě administrativní budovy v Loděnici byl jako zdroj tepla a teplé užitkové vody namontován plynový kondenzační kotel Viessmann Vidodens 200. Vytápění objektu je řešeno kombinací podlahového topení Maicor o celkové ploše 180 m2 a deskových otopných těles. Regulace vytápění je provedeno systémem řízení dle venkovní i vnitřní teploty systémem Viessmann. Podlahové topení bylo naší firmou dodáváno v celkové skladbě podlahy včetně podkladního polystyrenu.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Kompetní dodávka rozvodů vytápění a chlazení v obchodním centru Kaufland ve Vrchlabí. Systém podlahového vytápění a současně chlazení od výrobce Rehau je instalován na celé ploše OC cca 3 900m2. Na této ploše je manontováno více než 17 000m potrubí Rautherm S. Dále byli provedeny veškeré rozvody ocelovým svařovaným potrubím, storovna rozvodů tepla chladu včetně izolací a oplechování.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem díla je vybudování nového zdroje vytápění administrativní a skladové budovy společnosti Style Plus Litomyšl. Jako zdroj vytápění jsou osazeny dva kondenzační kotle BAXI LUNA PLATINUM o celkovém výkonu 48 kW. Dále jsou v prostoru haly osazeny 3 nástěnné plynové jednotky zn. LERSEN ALFA ECO 15 a ALFA ECO 25 se směšovací komorou o celkovém výkonu 55 kW. Administrativní část objektu je vytápěna systémem podlahového vytápění značky Maincore v kombinaci s otopnými tělesy. Rozvod vnitřního plynodu je proveden z ocelového potrubí.

Investor: Chládek a Tintěra a.s.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem díla je vybudování nových zdrojů vytápění ubytovacího zařízení ve Svitavách. Jako zdroj vytápění pro ubytovací část objektu jsou osazeny dva kondenzační kotle BAXI LUNA Duo-Tec MP 1.50 o celkovém výkonu 90 kW. Ubytovací část objektu je vytápěna systémem otopných těles v kombinaci s podlahovým vytápěním s bytovými rozdělovači včetně měřičů tepla a regulaci vytápění. Provozní část objektu včetně restaurace je vybavena kondenzačním kotlem BAXI LUNA Duo-tec MP 1.50 o výkonu 45 kW. Tato část objektu je vytápěna otopnými tělesy. Součástí dodávky je i provedení kompletního rozvodu zdravotechnických zařízení včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Zhotovení revitalizace systému chlazení administrativní budovy. Dodávka a montáž nové akumulační nádoby o objemu 2 000l, osazení vyvažovacích regulačních ventilů jednotlivých větví, nastavení průtoků oběhových čerpadel včetně nastavení průtoku regulačních ventilů chladících jednotek. Dále proběhla dodávka a montáž měřičů spotřeby chladu jednotlivých větví, tlakové zkoužky a funkční odzkoušení. Práce byly prováděny za provozu s minimálními požadavky na odstávku.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Kompetní dodávka rozvodů vytápění a chlazení v obchodním centru Kaufland v Rychnově nad Kněžnou. Systém podlahového vytápění a současně chlazení od výrobce Rehau je instalován na celé ploše OC cca 4 000m2. Na této ploše je manontováno více 18 000m potrubí Rautherm S. Realizace byla prováděna vzhledem ke krátkému temínu výstavby 1 týden.

Investor: PKS stavby a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Revitalizace historické budovy regionálního muzea spočívala v kompletní dodávce a montáži topení a plynu a vypracování realizační PD. Plynová teplovodní kotelna byla tvořena třemi do kaskády zařazenými kondenzačními kotli Baxi o celkovém výkonu 135 kW. Kotelna byla zvolena v půdních prostorech. Pro svou náročnost a požadavky památkářů bylo topení provedeno z uceleného systému MAINCOR s dlouho životností. Páteřní rozvody a rozvody k tělesům byly provedeny z vícevrstvého pastového potrubí spojovaného lisováním, pro podlahové topení bylo použito plastového potrubí s kyslíkovou bariérou. Náročné bylo též provedení plynovodu od přípojky ke spotřebičům, kde muselo dojít ke skloubení nových pravidel TPG a požadavkům památkářů.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Novostavba apartmánového domu Chata Sněžka v Peci pod Sněžkou je celoplošně vytápěna podlahovým vytápěním firmy Maincor, včetně bytových rozvaděčů a měřičů tepla. V rámci komforu vytápění je možné jendnotlivé místnosti v každém apartmánu samostatně regulovat na požadovanou teplotu prostorovými termostaty. Zdrojem vytápění je dvojice kondenzačních kotlů Buderus GB 112 každý o výkonu 49 kW.