Zdravotechnické instalace

ZDRAVOTECHNIKA - zdravotechnika se většinou skrývá pod zkratkou ZTI - zdravotně technické instalace. Jedná se především o montáž rozvodů vody a kanalizace, instalaci zařizovacích předmětů a patří sem i různé opravy, rekonstrukce a další činnosti související s touto oblastí. Většinou jde o tyto činnosti montážních firem:

  • výstavba a rekonstrukce rozvodů ZTI v bytových i nebytových objektech
  • rozvody studené vody - ležaté, stoupací, bytové
  • rozvody teplé užitkové vody a cirkulace TUV - ležaté, stoupací, bytové
  • kanalizační a odpadní rozvody - ležaté a stoupací
  • dešťové vnitřní svody
  • rozvody požární vody
  • vnitřní plynové rozvody – ležaté, stoupací, bytové
  • domovní a bytové vodoměry pro studenou a teplou vodu včetně plombování
  • domovní mechanické filtry pro studenou vodu se zpětným proplachem
  • zařizovací předměty – WC, umyvadla, vany, sprchy (i kompletní renovace bytových jader)

Rekonstrukce či vybudování nové ZTI zahrnuje dodávky a montáže, potřebné stavební úpravy, povinné revize a zkoušky včetně zajištění rozborů vody před uvedením zdravotechniky do trvalého provozu.

Ukázky referencí

Investor: RGS-Stavební společnost, s.r.o.
Dokončení: 2008
Popis: Dodávka a montáž zdravotechnických instalací ve sportovním a oddechovém areálu-Slatina nad Zdobnicí-

Dokončení: 2016
Popis: V rámci této zakázky naše společnost realizovala rekonstrukci vytápění a zdravotechnických instalací v prodejne PENNY

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Kompletní dodávka a montáž vnitřních rozvodů zdravotechnických instalací v novostavbě apartmánového domu včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů.

Investor: Jež spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Revitalizace administrativní budovy v Berouně se skládala z kompletní dodávky a montáž topení, zdravotechniky a plynovodu. Zdrojem tepla je nově vybudovaná plynová kotelna s třemi kondenzačními kotli Wessex Modumax o jmenovitém výkonu 200 kW. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v suterénu, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry. Náročnost projektu spočívala v dodřžení požadavku architektů na koncové designové prvky.

Investor: Brück AM, spol. s r.o.
Dokončení: 2016
Popis: V rámci této zakázky naše společnost realizovala

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2016
Popis: V rámci této zakázky naše společnost realizovala

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Kompetní dodávka rozvodů zdravotně technických instalací v obchodním centru Kaufland ve Vrchlabí. Rozvody vody byli prováděny nerezovým lisovaným potrubím Viega, odpadní systém potrubí Geberit až po dodávku zařizovacích předmětů dle standardů objednatele.

Investor: Strabag
Dokončení: 2014
Popis: Předmětem dodávky bylo provedení podtlakové dešťové kanalizace pro odvodnění střechy o ploše 4731 m2. Dále provedení rozvodů ZTI včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů. Součástí dodávky bylo i provedení kompletního rozvodu požární vody včetně osazení nástěnných hydrantových skříní s vystrojením.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: V rámci rekonstrukce a přístavby výrobního závodu společnosti Continental v Trutnově naše společnost prováděla kompletní dodávku rozvodů vntřní a venkovní kanalizace a vodovodu včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Revitalizace 27 bytového domu v Praze Na Vinohradech se skládala z kompletní dodávky a montáž topení, zdravotechniky a plynovodu. Zdrojem tepla je nově vybudovaná plynová kotelna se třemi kondenzačními kotli Buderus GB162 o jmenovitém výkonu 100 kW. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v suterénu, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry. Náročnost projektu spočívala v dodřžení požadavku architektů na koncové designové prvky, jako např. litinové žebrové radiátory s povrchovou úpravou, atypické podlahové konvektory nebo nadstandardně řešené zařizovací předměty pro jednotlivé koupelny.