Zdravotechnické instalace

ZDRAVOTECHNIKA - zdravotechnika se většinou skrývá pod zkratkou ZTI - zdravotně technické instalace. Jedná se především o montáž rozvodů vody a kanalizace, instalaci zařizovacích předmětů a patří sem i různé opravy, rekonstrukce a další činnosti související s touto oblastí. Většinou jde o tyto činnosti montážních firem:

  • výstavba a rekonstrukce rozvodů ZTI v bytových i nebytových objektech
  • rozvody studené vody - ležaté, stoupací, bytové
  • rozvody teplé užitkové vody a cirkulace TUV - ležaté, stoupací, bytové
  • kanalizační a odpadní rozvody - ležaté a stoupací
  • dešťové vnitřní svody
  • rozvody požární vody
  • vnitřní plynové rozvody – ležaté, stoupací, bytové
  • domovní a bytové vodoměry pro studenou a teplou vodu včetně plombování
  • domovní mechanické filtry pro studenou vodu se zpětným proplachem
  • zařizovací předměty – WC, umyvadla, vany, sprchy (i kompletní renovace bytových jader)

Rekonstrukce či vybudování nové ZTI zahrnuje dodávky a montáže, potřebné stavební úpravy, povinné revize a zkoušky včetně zajištění rozborů vody před uvedením zdravotechniky do trvalého provozu.

Ukázky referencí

Investor: RD Horní Libchavy
Dokončení: 2014
Popis: V novostavbě přízemního domu v Libchavách bylo jako zdroj tepla a TUV instalováno tepelné čerpadlo vzduch/voda Viessmann Vitocal 222S o výkonu 8 kW. Dům je celoplošně vytápěn podlahovým topení firmy Maincor. Současně s vytápěním naše společnost prováděla dodávku a montáž zdravotně technických instalací.

Investor: RD Čistá u Litomyšle
Dokončení: 2014
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro RD. Zdrojem tepla je sestava tepelného čerpadla Vitocal 350A s výkonem 14,5 kW vzduch/voda, zásobníku TUVo objemu 390l a akumulační nádrž objemu 400l vše značky VIESSMANN. Vytápění objektu je podlahovým topením systému MAINCOR regulovaných elektropohony po jednotlivých smyčkách a ovládán pokojovými termostaty. Objekt je zásoben vodou z vlastní studny, rozvody ZTI vedeny v plastu, zařizovací předměty dodány podle výběru investora dle předem zpracovaného 3D návrhu z koupelnového studia.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Kompletní dodávka a montáž vnitřních rozvodů zdravotechnických instalací v novostavbě rodinného domu včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů.

Investor: RD Srch
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž vnitřních rozvodů zdravotechnických instalací.

Dokončení: 2016
Popis: Novostavba rodinného domu, kde byla dodána kompletní dodávka plynového vytápění s kombinací tepelného čerpadla a solárního systému, klimatizace a zdravotechniky.

Dokončení: 2016
Popis: V rodinném domě došlo k dodávce a montáži tepelného čerpadla, vzduchotechniky a instalaci zdravotechniky. K vytápění bylo použito podlahové vytápění a otopných těles.