Historie

K Mont Choceň, s.r.o. je tradiční rodinnou firmou založenou nejen na bohatých zkušenostech svých zakladatelů, ale především na kvalitní práci svých profesionálních montérů a techniků, kteří jsou dodnes součástí našeho pevného pracovního týmu. Mnohaleté zkušenosti uplatňovala naše společnost zpočátku zejména při realizaci rodinných výstaveb a objektů občanské vybavenosti. Další praxe přinášela stále více příležitostí zabývat se technickým vybavením i v průmyslových objektech.

 

Současnost

Hlavní činností naší společnosti je dodávka a montáž technických zařízení budov včetně výstavby centrálních i lokálních zdrojů vytápění. V současné době směřujeme náš zájem zejména do oblasti návrhů a realizace obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární systémy, tepelná čerpadla a topné systémy využívající biomasu. Máme rozsáhlé zkušenosti s výstavbou průmyslových i domovních plynovodů včetně rozvodů a zásobníků LPG. Zabýváme se energetickým poradenstvím a zajišťujeme komplexní nabídku v oblasti projekčních služeb a administrace dostupného financování všech nabízených veřejných i privátních staveb.

 

Budoucnost

Základem dalšího rozvoje je pro nás zvyšování kvality a stability našich zkušených zaměstnanců pravidelným proškolováním a uplatňování nových přístupů a technologií v odborné praxi. Důležitá je v našem přístupu zejména dlouhodobá péče o zákazníky, poskytování profesionálního servisu dodávaných zařízení a další vedení našich klientů k efektivnímu hospodaření s energiemi. Díky propojení realizace staveb se službami v oblasti projektování a dotačního poradenství jsme nadále připraveni využívat pro Vás i v budoucnu veškeré příležitosti v oblasti spolufinancování staveb z veřejných i soukromých zdrojů. Naše mnohaleté profesní zkušenosti jsou předpokladem pro zpracování zodpovědných analýz a energetických rozvah, které povedou ke skutečným úsporám a tím i k Vaší lepší budoucnosti.