Všechny stupně projektové dokumentace, studie proveditelnosti, dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a realizační dokumentaci zajišťují předně projektanti naší společnosti, popř. ve spolupráci s našimi partnery. Naši projektanti jsou činnými v plynárenství, navrhují technická zařízení budov (zdravotně technické instalace, vytápění a klimatizace) a řeší energetické úspory staveb. Samozřejmostí je kompletní inženýrská činnost, která našim klientům komfortně zajištuje právo realizace jejich záměrů v souladu s platnými právními předpisy a normativními dokumenty.

 

Projektanti jsou další hnací silou k uskutečnění přání našich klientů s využitím výhod technických pokroků doby. Klademe důraz na jejich průběžné vzdělávání, podporujeme jejich členství v odborných komunitách a přístup k spolehlivým informacím a novinkám. Jejich jména proto můžete nalézt na seznamu nejen členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), ale i dalších jako je například Společnost pro techniku prostředí staveb či Asociace energetických specialistů.

Informace o zpracování osobních údajů